Solenergien har gått fra 1GW til 75GW på 10 år

Publisert

Solenergi er en ung og lovende teknologi, og forventningene er enorme. Utviklingen går fort, men det er fortsatt fra et relativt lavt nivå.

I dag ble Solenergidagen arrangert på Ingeniørenes hus i Oslo, og enerWE var tilstede for å fange opp hva som skjer i denne delen av energibransjen. Der fortalte Øystein Holm fra Multiconsult om arbeidet han gjør som en del av IEA PVPS task 1 gruppen, samt at han presenterte status og trender for solenergien.

- I fjor gikk markedet opp til 75GW, og det har skjedd de siste ti årene, sier Holm.

Av dette står Kina alene for 34,5 prosent, mens USA følger på andre og tredjeplass med henholdsvis 14,7 og 8,6 prosent.

- Kina har seilt opp som den største produsenten, men også den største installatøren av solceller, sier Holm.

Han viste til at Asia har tatt over markedet med 60 prosent av kapasiten.

Selv om det har gått fort å komme opp i 75GW er det fortsatt et godt stykke igjen til andre mer etablerte energiteknologier. Utviklingen har imidlertid gått raskt nok til at det begynner å gi ordentlig utslag i kraftstatistikken til stadig flere land.

- Nå begynner det å bety en god del for strømforsyningen i en del land, sier Holm.

Hvorvidt man er positiv eller avventende innstilt til solenergi kan i relativt stor grad avgjøres av hva man tror om hvor fort utviklingen kommer til å gå fremover. Her spiller IEA (International energy Agency) en viktig rolle. Deres prognoser tillegges stor vekt av blant annet olje- og gassnæringen.

Solentusiastene er imidlertid ikke like begeistret, og mener stort sett at de underslår hvor fort solenergi og annen fornybar kraft faktisk vokser.

Som en del av IEA PVPS task 1 gruppen er Holm på en måte en del av systemet, men han har ikke støttet IEA-prognosene.

- Vi har formidlet norsk kritikk mot IEAs prognoser. De har systematisk undervurdert utviklingen år etter år, forteller han.

Han tilskriver det konservative holdninger, og tror ikke det ligger noe mer enn det bak det han og solenergibransjen mener er konsekvent undervurdering av solenergien.

Solenergien har så langt vært avhengig av subsidier for å lokke frem investeringer, og slik vil det nok fortsette en stund til. Det har likevel kommet noen prosjekter som ikke er avhengig av støtte.

- I økende grad er markedene selvdrevet og ikke insentivdrevet, forteller Holm.

Dette skyldes i stor grad en kraftig kostnadsreduksjon i kombinasjon med prosjekter som med iverksettelse noen år frem i tid.

Norge ligger imidlertid litt etter resten av Norden i dette markedet.

- Danmark har et 70MWh market, vi har 11MWh i Norge. Tidsmessig ligger vi omtrent fem år bak Sverige i utviklingen, sier Holm.

Han ser imidlertid flere lyspunkter.

- 8 av de 10 største solanleggene ble installert i fjor, sier Holm.

Les også: