- Vindkraft er generelt den formen for fornybar kraftproduksjon med lavest energikostnader i Norge i dag

Se hva kostnadene ligger på for de forskjellige energiformene.

Publisert

I et skriftlig spørsmål til olje- og energiministeren spør stortingsrepresentant Carl I. Hagen om en oversikt over kostnad pr. kWh for forskjellige energiformer.

- Vindkraft er generelt den formen for fornybar kraftproduksjon med lavest energikostnader i Norge i dag, selv om det finnes lønnsomme nye vannkraftprosjekter fremdeles, for eksempel i form av utvidelser av eksisterende kraftverk, skriver olje- og energiministeren i sitt skriftlige svar.

Her må det poengteres at dette basert på hva det vil koste å bygge og drifte et nytt kraftverk, og kostnadene oppgis basert på det som kalles LCOE ( levelized cost of electricity). Det vil si totale kostnader før skatt og avgifter.

I sitt svar har ministeren satt opp en oversikt over hvor mye de forskjellige energikildene vil koste å sette opp i Norge:

  • Vannkraft over 10 MW: 35 øre/kWh
  • Vannkraft under 10 MW: 39 øre/kWh
  • Vindkraft på land: 34 øre/kWh
  • Vindkraft til havs: 91 øre/kWh
  • Solkraft: 83 øre/kWh
  • Gasskraft: 82 øre/kWh

Merk at dette er gjennomsnittskostnader som NVE har kommet frem til, og at tallene kan variere en del fra prosjekt til prosjekt. Det pågår også en rivende utvikling som raskt kan påvirke resultatet. Disse tallene er satt opp med utgangspunkt i tall fra 2018, bortsett fra gasskraftverk som baseres på tall utarbeidet i 2014.

Her kan du laste ned dokumentet og lese svaret i sin helhet.

Powered by Labrador CMS