Det ligger an til en dobling av solpanelinstallasjoner i Norge i år

Publisert

Solenergi er en av de raskest voksende energikildene i verden, og utviklingen går fort også her i Norge.

Basert på tall fra Enova kunne enerWE rapportere at det ble installert omtrent tre ganger så mange solpanel i private hjem i fjor sammenlignet med 2016. De fleste som installerer solpanel benytter seg av tilskuddsordningen fra Enova, og ut fra de tallene kunne vi slå fast at det ble installert 539 solpanel i norske hjem i 2017.

Den raske veksten ser ut til å fortsette, og i forbindelse med et podcastintervju med enerWE som snart blir publisert, sa Otovo-gründer Andreas Thorsheim at han tror det ligger an til en dobling i år.

Nå bekrefter nye tall fra Enova at han trolig har rett i det.

Et annet stadig mer populært tiltak er støtte til solceller.

- Godt hjulpet av en solrik sommer ga Enovastøtte til nesten 120 solcelleanlegg bare i august, og har så langt i år støttet nesten like mange anlegg som i hele fjor, skriver Enova i en pressemelding.

De mener at de høye strømprisene og den solrike sommeren fortjener mye av æren for den økende interessen.

Dermed blir det trolig over 1.000 private installasjoner av solpanel på takene i år.