– Det er mulig å få til minst 30 TWh med kraftproduksjon på fasader og tak

Norsk solkraftbransje mener de kan produsere nok 4 TWh med solenergi i Norge allerede innen 2030.

Publisert Sist oppdatert

I dag har Solenergiklyngen og FME SUSOLTECH lagt fram «Veikart sol mot 2030». Dette er en rapport som viser potensialet for solkraft og bransjen i Norge.

– Det er mulig å få til minst 30 TWh med kraftproduksjon på fasader og tak som allerede er bygget i Norge, sier senterleder Erik Marstein ved FME SUSOLTECH.

30 TWh er mye, og det er i nærheten av det NVE forventer at private husholdninger vil ha i strømforbruk i 2030. De legger til grunn et årlig strømforbruk på 39 TWh.

Det påpekes samtidig at dette forutsetter at det brukes tak og fasader på både privathus og på næringsbygg.

Solceller har ikke tatt av i Norge ennå, og mange mener det er en nisjeenergi i Norge. Det er ikke Solenergiklyngen enig i. De mener at det bør være mulig å nå en kapasitet på mer enn 4 TWh med solenergi i Norge allerede innen 2030.

Dette vil isåfall bidra til næringsutvikling med investeringer på mellom 20 og 40 milliarder kroner gjennom det neste tiåret.

Dersom vi lykkes med dette vil direkte sysselsetting knyttet til solcelleanlegg i Norge alene stå for rundt 5000 årsverk i 2030

Erik Marstein

– Dersom vi lykkes med dette vil direkte sysselsetting knyttet til solcelleanlegg i Norge alene stå for rundt 5000 årsverk i 2030, sier Marstein.

Det pågår en omfattende elektrifisering av Norge, og selv om vi som nasjon har en høyere grad av elektrifisering enn andre land, er det fortsatt mye som gjenstår. Det gir økt strømforbruk, og dermed økt etterspørsel etter mer fornybar energi.

Solkraftbransjen kan være selve nøkkelen til økt elektrifisering i Norge dersom den får lov

Trine Kopstad Berentsen

­– Solkraftbransjen kan være selve nøkkelen til økt elektrifisering i Norge dersom den får lov. Det er viktig å oppdatere reguleringer og rammeverk i kraftbransjen for å legge til rette for økt utbygging av solkraft i Norge på en god måte, sier Trine Kopstad Berentsen.

Hun trekker frem at myndighetene må bidra hvis det skal skje:

1. Fjerning av regulatoriske hindre: Fjerning av begrensninger på plusshus, borettslag og nabolagsstrøm, og vente med å innføre effekttariffer til pilotprosjektene er evaluert.

2. Unngå å innføre varslet krav om omsetningskonsesjon for anlegg som produserer mer enn 1 GWh.

3. Sikre en forutsigbar Enova-støtte som økes og utvides til større bygg

Ifølge veikartet kan den samlede sysselsettingen i hele den norske solenergibransjen nå 10.000 årsverk i 2030 med en samlet årlig omsetning på 60 milliarder kroner. Dette vil i hovedsak komme fra aktører innen disse feltene:

  • Installasjon av solcelleanlegg i Norge
  • Utvikling og drift av solparker i utlandet
  • Eksport av miljøvennlig silisium og wafere til bruk i solcellepaneler
  • Eksport av teknologi og løsninger for flytende solkraftverk

Her kan du laste ned og lese rapporten i sin helhet.

Powered by Labrador CMS