- Solceller er distribuert kraftutbygging

Publisert

Solenergi er en fornybar energikilde som på veldig mange måter skiller seg fra de andre energikildene. Et av områdene er størrelsene på prosjektene, og det gir veldig store utslag for hvordan arbeidsplassene ser ut når solanleggene skal settes opp.

enerWE tok en prat med Otovo-sjef Andreas Thorsheim for å høre litt om hvordan de håndterer HMS-utfordringene i solenergibransjen.

- Solceller er distribuert kraftutbygging, og distribuert betyr mange arbeidsplasser med mindre sentralisert prosjektledelse, sier Thorsheim til enerWE.

Han forklarer at det er mye som er annerledes når de og andre aktører selger og setter opp solcelleanlegg rundt omkring på mange private boliger.

- For å bygge én MW kan det være 200 små prosjekter, sier Thorsheim.

Det er en helt annen situasjon enn andre byggeplasser der alt foregår på ett sted.

- 1 MW er starten på en demning, en byggeplass med kontroll på et sted, sier Thorsheim.

1 megawatt er mye når man snakker om mange små solinstallasjoner på takene til private husstander, men det er så og si ingenting når man sammenligner med vannkraftverk. Av Norges 1624 vannkraftverk er to tredjedeler større enn 1 megawatt.

Rask utvikling

Solenergi utgjør ennå ikke så stor andel av den norske kraftproduksjonen, men utviklingen går raskt. Ifølge tall fra Enova har de allerede gitt mye mer enn dobbelt så mange støtte hittil i år som i hele fjor.

Det er gode nyheter for solenergibransjen, men den raske veksten kan fort tiltrekke seg useriøse aktører. Det har vi sett i andre markeder.

- Solenergi skalerer så fort. Bransjen kan gå fra å være ryddig til å bli uryddig veldig fort. Det så vi i Danmark. Der gikk det på kvaliteten løs, sier Thorsheim.

Så langt mener han at det har fungert godt her i landet, og han håper at vi kan unngå slike tilstander i Norge ved å være tidlig ute og ta eget HMS-initiativ.

- Det vil alltid kunne være enkeltprosjekter hvor folk jobber uttrygt. Vi må sette en standard og luke ut det som ikke virker, sier Thorsheim.

Stiller krav

Otovo leverer en helhetlig pakke der de tar ansvaret for hele installasjonen. Selve jobben med å montere og sette det opp overlater de imidlertid til underleverandører.

- Vi har et nettverk av installatører som vi stiller krav til, sier Thorsheim.

Han trekker frem en fempunkts liste med krav til installasjonsarbeidet:

 1. Trygg arbeidsplass – spesielt for arbeidet i høyden
 2. Tett bygging – at installasjonen ikke endrer bygningskroppens egenskaper
 3. Tilfredsstillende elektrisk – at alt er gjort i henhold til forskrifter og krav
 4. Tilfredsstillende skatt – hvitt arbeid
 5. Teknisk riktig rådgivning – folk som kan gjøre beregninger og ta hensyn til skygge
 6. - Vi er ikke en plattform som sier at det blir opp til folk selv å følge reglene. Vi er opptatt av at det skal være en trygg arbeidsplass, sier Thorsheim.

  Otovo er også opptatt av å ha erfarne leverandører som satser på dette, og ikke bare har det som en tilfeldig bigeskjeft.

  - Alle som gjør dette for oss har det som sin hovedgeskjeft, sier Thorsheim.

  På en typisk installasjon er det et 2-3 manns team som utfører jobben.

  - De må ha gjort installasjoner tidligere, sier Thorsheim.

  Når Otovo inngår avtaler med nye underleverandører stiller de krav til hvordan arbeidet skal foregå i form av en avtale som inneholder krav til dokumentasjon og prosedyren som underleverandøren må følge. Arbeidet følges også opp fortløpende av Otovo på hvert eneste installasjonsprosjekt.

  - Vi har et egenutviklet arbeidsstyringssystem som de må huke av på underveis, forklarer Thorsheim.

  Han viser enerWE det webbaserte grensesnittet der jobbene ligger. De fleste er merket med grønt, som betyr at alt er klart. Noen jobber er merket med gult som betyr at det snart må være klart.

  - Vi gjør også stikkprøver ute på arbeidsplassene, sier Thorsheim.

  Otovo's egne prosedyrer og systemer skal sikre at solenergiselskapet bygger seg opp som en seriøs aktør, men Thorsheim vil ha en bred bransjetilnærming til HMS-utfordringene.

  - Vi ønsker en bransjestandard, sier Thorsheim.

  Han forteller at det er på gang, og at Solenergiforeningen og Solklyngen jobber med å etablere beste praksis på området.

  - 2018 blir et år når disse tingene blir mye mer standardisert, sier Thorsheim.

  Nytt spesialist-yrke

  Alle installasjoner krever en elektriker som kan koble opp systemet slik at det blir riktig, og i henhold til aktuelle forskrifter og normer. Det betyr ikke at de har alt som trengs for å gjøre denne typen jobber. Mange av de andre som jobber med installasjon har typisk erfaring fra andre håndverkeryrker.

  På sikt tror han at det kanskje vil vokse frem en egen yrkesgruppe som er veldig spesifikt rettet mot solenergiløsninger.

  - Solenergihåndverkeren er en egen håndverker som er på vei. Det er en håndverker som må kunne flere ting, sier Thorsheim.

  Les også: