Solberg vil se på ledighetspakken til våren

Publisert

40.000 oljejobber er borte, og det haster å skape nye arbeidsplasser, ifølge statsminister Erna Solberg (H). Men hun mener tiltakene som settes inn mot ledighet neste år, er gode nok – foreløpig.

I sitt budsjettforslag har regjeringen satt av 4 milliarder kroner i 2017 til kampen mot økt arbeidsledighet.

– Estimatet er at ledigheten har bremset opp og vil ligge noenlunde flatt neste år, og at vi da begynner å se snupunktet. Men vi vil alltid vurdere når vi kommer til revidert nasjonalbudsjett om det er nok aktivitet, sier hun til NTB.

Onsdag starter forhandlingene om regjeringens 2017-budsjett, og revidert budsjett kommer først i mai neste år.

– Må trå varsomt

Solberg minner om at hun i fjor fryktet at ledigheten skulle spre seg til også andre deler av landet enn Sør- og Vestlandet og skape større utfordringer.

– Men det motsatte har skjedd – det har vært veldig konsentrert rundt de områdene, sier hun.

Den registrerte Nav-ledigheten ligger nå på 2,8 prosent, mens Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse viser en ledighet på 4,9 prosent.

Solberg advarer likevel mot å tro at faren er over.

– Vi må trå varsomt, fordi vi er veldig avhengige av internasjonale konjunkturer, kronekursen og etterspørselen i andre land.

Todelt utfordring

Hun mener utfordringen for Norge er todelt: Det må skapes flere jobber, og de må skapes i privat sektor og på andre områder enn i den eksportrettede oljenæringen, som er på vei nedover.

Og selv om ledigheten har steget, minner Solberg om at det også skapes mange nye jobber.

– Hovedutfordringen er at vi ikke klarer å levere nok nye jobber holdt opp mot endringene i demografien. Det har vi ikke klart siden 2011, sier hun.

Grønn omstilling og økt konkurransekraft står sentralt i det norske programmet for formannskapet i Nordisk ministerråd, som Solberg tirsdag var i København for å legge fram.

– Flere jobber kuttes

Tall fra DNB Markets viste tirsdag at 40.100 stillinger i olje- og gassbransjen har forsvunnet siden starten på 2014, selv om oljeprisen er på vei opp.

DNB Markets' oljeanalytiker Torbjørn Kjus er ikke overrasket.

– Jobber kuttes ennå, og de vil nok fortsette å forsvinne, tror vi. Selv om oljeprisen har snudd siden januar i år, er dette en ventet forsinkelseseffekt for hele næringen. Tidsforskyvningen i markedet gjør at oljeservicenæringen nå virkelig begynner å merke kuttene offshore, sier han til NTB.

– Ingen fest i vente

Etter råolje har oljeservicetjenester vært Norges nest største eksportvare, ifølge Kjus.

– Vi tror offshorenæringen globalt vil oppleve enda lavere investeringsnivå neste år, så for oljeservicebedriftene som eksporterer, er det ikke noen fest i vente globalt.

Ringvirkningene av oljeprisfallet de siste to årene har vært enorme. Over 33.000 faste stillinger er kunngjort i kuttplaner. I tillegg kommer alle midlertidige stillinger som skal vekk eller allerede er borte, nærmere 7.000 årsverk.

Oljegiganten Statoil har omtalt opptil 4.500 stillingskutt, Aker Solutions står med 3.670, National Oilwell Varco (NOV) 3.185 og Bilfinger 2.750. (©NTB)