Solberg forsvarer kutt i karbonfangst

Publisert

Statsminister Erna Solberg (H) sier det blir dyrt å følge opp satsingen på karbonfangst og lagring. Arbeiderpartiet og SV frykter gode prosjekter vil havarere.

– Å få fram teknologi for fangst og lagring av CO2 er viktig. Så er spørsmålet om Norge skal løfte fram den teknologien eller om vi bør ha et bredt internasjonalt samarbeid om dette, sier Solberg til NTB.

I Stortingets spørretime onsdag slo hun fast at det vil koste årlige milliardbeløp å gå videre i det hun beskrev som «neste fase» i arbeidet med CO2-fangst og lagring (CCS). Hun viser til at arbeidet går over fra utvikling og utredning til vedtak om utbygging og drift.

– Det er nå byggingen skal skje. Vi har ikke de nøyaktige tallene på bordet nå, men det er ikke tvil om at det vil koste mange penger, sier hun.

Tre prosjekter

Tre prosjekter er blitt utredet for CO2-fangst i industrien. Deltakerne er Norcems sementfabrikk i Brevik, Yaras gjødselfabrikk i Porsgrunn og energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

Parallelt arbeides det med planer for hvordan CO2-en som fanges, kan lagres under havbunnen. Disse utredningene pågår fortsatt. Norges mål har vært å få på plass minst ett fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 innen 2020.

I forslaget til statsbudsjett setter regjeringen av 509 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO2. Men bare 20 millioner av dette skal gå til å utvikle fullskala anlegg for CO2-rensing i industrien. I statsbudsjettet for 2017 var denne posten på hele 360 millioner kroner.

Krever svar

Statsministeren sier regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med et endelig svar i løpet av vårsemesteret og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Da må også en klar finansieringsmodell bli lagt fram, krever SV.

– De økonomiske rammevilkårene må være gode nok til at vi får realisert flere CO2-fangst-prosjekter i Norge og kuttet norske utslipp. Uten en finansieringsplan kan ikke de som står bak prosjektene i Norge ta en investeringsbeslutning, sier SVs Lars Haltbrekken til NTB.

Arbeiderpartiets Else-May Botten mener statsministerens svar i spørretimen gir grunn til uro.

– Regjeringen ligger bakpå og har ingen plan for hvordan dette skal håndteres framover. Det er ikke en pust i bakken vi nå trenger, men fart til å få investert og motivert riktig kompetanse til å finne framtidas løsninger, sier hun til NTB

(©NTB)