Solberg avlyser jakten på "den nye oljen"

Publisert

Ingen andre bransjer kan måle seg med oljenæringens betydning for norsk næringsliv og økonomi, fastslår statsminister Erna Solberg (H).

– Jeg vil gjerne avlyse jakten på den nye oljen, sa Solberg under sin oppsummerende pressekonferanse onsdag.

Bare ulovlig virksomhet er i nærheten av å være like innbringende som olje og gass, framholdt hun.

– Men regjeringen har ingen planer om å begynne narkohandel, forsikret hun.

Må tåle utslipp

Norge må tåle at utslipp fra enkelte bedrifter eller enkelte sektorer øker hvis produksjonen er mer klimavennlig og kutter utslipp i Europa totalt sett, mener statsministeren.

Hun kom på sin halvårlige pressekonferanse onsdag inn på klimaforpliktelsene Norge sammen med EU har påtatt seg i kvotepliktig sektor, nemlig at det skal kuttes 40 prosent fram mot 2030.

Konkret viste Solberg til at økt produksjon av ammoniakk i Norge vil gi økte utslipp.

– Det betyr at siden vi er suksessfulle på tradisjonell industri, går utslippene opp. Men utslippene per produsert enhet går ned, fremholdt hun.

Resonnementet hviler på at slik produksjon i utlandet vil gi større klimautslipp per enhet.

– Vinneren er de som slipper ut minst per enhet. Da kan vi være vinnere der. Da kan det være at utslippene i Norge går opp, men at utslippene i EU går ned, sier Solberg.

– Det er viktig å huske på dette. Hvis ikke, kan vi komme i en situasjon hvor vi blir så nærsynte på utslippene at vi legger ned norske industriarbeidsplasser. Målet må være at vi er mest mulig energieffektive i produksjonen, ikke at vi legger ned industrien i Norge.

Bedring i næringslivet

Statsministeren ser tegn til bedring i norsk næringsliv, men konstaterer at det fortsatt skapes færre jobber enn det er behov for.

– Etter min mening står vi overfor to utfordringer: Den ene er at vi må skape flere jobber og bedre økonomisk grunnlag for vår velferd. Vi skal være smartere, grønnere og mer nyskapende. Det andre er å sørge for at flest mulig kommer inn i arbeidslivet, sa Solberg under sin oppsummerende pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg onsdag.

Hun slo fast at den største kilden til ulikhet handler om mangel på arbeid og mener budsjettforliket vil bidra til mer jobbskaping, ikke minst gjennom investeringene som gjøres i samferdselssektoren.

(©NTB)

Les også: