Sol og vind utfordrer vannkraft i Europa

Publisert

Markedet for fornybar energi vokser fra år til år og har nå nådd et betydningsfullt nivå, ifølge en pressemelding fra ECOHZ.

– Etterspørselen etter fornybar energi i Europa, dokumentert med opprinnelsesgarantier (OG), vokste raskt i 2016 – opp 5 prosent fra 2015 til nesten 370 TWh, sier administrerende direktør i ECOHZ, Tom Lindberg, basert på statistikk utgitt av the Association of Issuing Bodies (AIB).

Dette bakteppet har inspirert ledende selskaper innen ulike næringer og industrier til å ta ansvar og definere en tydelig bærekraftsagenda som basis for fremtidig konkurranseevne. I løpet av de siste to årene har det vokst frem flere bærekraftsinitiativer, med mål om å sikre tilgang til fornybar energi til alle medlemmenes selskaper rundt om i verden. Blant initiativene med mest påvirkningskraft er WeMeanBusiness og RE100.

- Internasjonale selskaper har innsett at det haster å ta grep for å motvirke klimaendringer. Det er denne erkjennelsen som driver mye av etterspørselen etter ren, fornybar energi, sier Lindberg.

87 forskjellige multinasjonale selskaper er medlemmer av RE100 og har gitt offentlige løfter om å bruke kun 100 prosent fornybar energi. En stor andel av selskapene har forpliktet seg til å nå dette målet innen 2020.

- Tyskland, Sveits, Sverige og Nederland er fortsatt de største markedene for kjøp av fornybar energi i Europa. Markedet i Nederland fortsetter å vokse raskere enn andre marked og nådde nesten 50 TWh kjøpt i 2016, sier Lindberg.

Det tyske markedet er fortsatt det største i Europa, men den hurtige etterspørselsveksten har delvis stoppet opp. Kjøpt volum i 2016 vil antageligvis tilsvare tallene fra 2015: 85 – 87 TWh.

- Tilbudet av sol- og vindkraft dokumentert med EECS OG, har vokst med henholdsvis 300 prosent og 50 prosent - som bidrar med nesten 70 TWh til markedet. Vannkraft dominerer fortsatt markedet med omtrent 75 prosent markedsandel, men veksten har avtatt, sier Lindberg.