Sol er den usynlige strømkilden som ikke fanges opp av statistikken

Publisert

Energibransjen er en spennende bransje med store omveltninger og mye usikkerhet knyttet til hvor store de forskjellige energikildene blir i årene fremover.

Det lages prognoser og analyser, men det er ingen som med troverdighet kan slå fast at de har god kontroll på hvor raskt utviklingen går. Det gjelder spesielt solkraften, som vokser raskere enn mange hadde forestilt seg.

Likefullt er det lite statistikk å hente ut om hvor stor solkraften egentlig er i Norge. I SSBs månedlige statistikk for elektrisitetsproduksjon- og forbruk vises den ikke, og det kommer den heller ikke til å gjøre. Der vises kun tall for vannkraft, vindkraft og varmekraft.

– Vi publiserer dessverre ikke informasjon om hvor mye solkraft som produseres i Norge i elektrisitetsstatistikkene i dag, uttalte Thomas Aanensen i SSB til enerWE tidligere denne uken.

SSB har rett og slett ikke datagrunnlag for å kunne utarbeide statistikk for hvor mye solcelleanleggene bidrar med. De håpet imidlertid at de nye AMS-målerne ville kunne bidra med tall når det nye Elhub-prosjektet er oppe og går til høsten neste år.

Den datakilden må de nok se langt etter. I en Twitter-utveksling i går kom NVE på banen og slo fast overfor enerWE at de automatiske strømmålerne ikke vil kunne gi den informasjonen.

- AMS-måleren måler strøm inn og strøm ut på nettet. Må ha ekstra måler for å måle egenprodusert strøm som blir brukt bak måleren, skrev NVE på Twitter.

NVE gjorde det klart at AMS og Elhub ikke vil kunne registrere hvor mye lokal strøm solanleggene vil produsere.
NVE gjorde det klart at AMS og Elhub ikke vil kunne registrere hvor mye lokal strøm solanleggene vil produsere.

Det betyr at det i praksis ikke blir mulig å samle inn informasjon om hvor mye strøm norske solcelleanlegg faktisk produserer. AMS og Elhub vil kun få vite hvor mye strøm solinstallasjonene leverer til nettet av sin overskuddsproduksjon. Dermed vil all strøm som produseres og brukes lokalt bli usynlig i elektrisitetsstatistikken.

Det vil med all sannsynlighet føre til at strømforbruket tilsynelatende går ned når man ser på statistikken, samtidig som solstrømmen vil få helt marginale tall i produksjonsstatistikken ettersom det kun er overskuddsproduksjonen som blir synlig.

Helt i blinde blir man likevel ikke. Det er fortsatt mulig å se på antall installasjoner og størrelsen på disse for å regne seg frem til hvor stor solstrømproduksjonen er. Man kan også gjøre stikkprøver og regne ut fra gjennomsnitts produksjon og forbruk. Disse tallene vil uansett ha en større grad av usikkerhet da det vil kunne være store variasjoner i hvor effektive forskjellige installasjoner faktisk er.

Når solenergiens bidrag ikke kan telles like godt som resten av strømnettet er det en utfordring for energimarkedet.

En god offisiell elektrisitetsstatistikk er viktig for mange aktører. For privatkunder vil det kunne si mye om hvor gode solenergiinstallasjonen kan forventes å være, for kraftselskapene sier den mye om hva slags investeringer og hvor stor produksjon de bør legge opp til, og for myndighetene vil tallene kunne påvirke hvilke strømkilder som får støtte eller avgifter - og hvor mye. Ettersom solkraft også er en spennende fornybar energikilde er det også problematisk at miljøorganisasjoner ikke får et nøyaktig tallgrunnlag å henvise til, samt til å bruke som underlag for sine argumenter.

– Solenergi kommer aldri til å bli den største energikilden i Norge, men den kommer etterhvert til å gi et bidrag som måles i TWh, uttalte Bjørn Thorud i MultiConsult til enerWE tidligere i år.

Han anslo da at solenergi nå utgjør langt under 1 prosent, men at den vokser kraftig og at den målt i installasjoner økte med hele 366 prosent i fjor. Det er nøyaktighetsgraden vi har å forholde oss til nå, og trolig også i tiden fremover.

Les også:

Powered by Labrador CMS