Snittprisen på bensin falt til 13,55 kr

Publisert

SSB har nå lagt frem oppdaterte tall for salg av petroleumsprodukter til og med desember 2016. De viste nok en nedgang for bensinsalget, og en marginal økning for dieselsalget.

En titt på tallene for de tre siste årene viser at selv om bensinavgiftene har steget litt hvert år, så har gjennomsnittsprisen likevel falt.

I 2016 endte gjennomsnittsprisen opp på 13,55 kroner for bensin, og 11,66 kroner for diesel. De endte på henholdsvis 13,96 kroner og 12,23 kroner i 2015, og 14,78 kroner og 13,11 kroner i 2014.

Dermed har gjennomsnittsprisen for både bensin og diesel falt to år på rad.

I samme periode har både veibruksavgiften og CO2-avgiften økt: