Gjennomsnittslønningene innen kraftforsyning (grønn linje) stiger raskere enn lønningene innen olje og gass (blå linje) og industrilønningene (rød linje).
Gjennomsnittslønningene innen kraftforsyning (grønn linje) stiger raskere enn lønningene innen olje og gass (blå linje) og industrilønningene (rød linje).

Snittlønnen i olje- og energibransjen stiger mer enn i industrien

Publisert

Fra andre til tredje kvartal i år steg gjennomsnittslønningene i olje- og gassbransjen med 1,5 prosent mens de innen kraftforsyning steg med 1,1 prosent. Det viser nye tall fra SSBs kvartalsvise lønnsstatistikk som i dag ble oppdatert.

Denne statistikken sier ingenting om selve lønnsnivået som fortsatt er høyere innen olje og gass enn i kraftforsyningen, men tallene viser at det går i riktig retning for både olje- og gassbransjen og kraftbransjen.

På samme tid i fjor steg gjennomsnittslønningene innen olje og gass med kun 0,3 prosent, og i kraftbransjen sto de på stedet hvil med 0,0 prosent endring i lønnsindeksen. Da steg industrilønningene med 0,9 prosent.

Over litt tid er det kraftbransjen som har hatt den beste lønnsutviklingen, mens lønningene innen olje- og gass har steget litt mer enn industrilønningene.

Gjennomsnittslønningene innen kraftforsyning (grønn linje) stiger raskere enn lønningene innen olje og gass (blå linje) og industrilønningene (rød linje).
Gjennomsnittslønningene innen kraftforsyning (grønn linje) stiger raskere enn lønningene innen olje og gass (blå linje) og industrilønningene (rød linje).

En økning på henholdsvis 1,5 og 1,1 prosent er ikke spesielt mye, men lønnsutviklingen står seg greit sammenlignet med andre bransjer.

Lønningene innen bygg og anlegg økte med 2,2 prosent, mens varehandelen økte med hele 2,5 prosent. I den nedre delen lå lønningene innen samferdsel som knapt økte med 0,1 prosent og hotell- og restaurantvirksomheten der snittlønnen sto på stedet hvil.