Øystein Grundt i Småkraftforeninga er sterkt kritisk til at WWF stikker kjepper i hjulene for vannkraften.
Øystein Grundt i Småkraftforeninga er sterkt kritisk til at WWF stikker kjepper i hjulene for vannkraften.

- WWF skyter seg selv i foten

Mener miljøorganisasjonen stopper vannkraften, og gjør det vanskeligere å gjennomføre det grønne skiftet fra fossil til fornybar energi.

Publisert Sist oppdatert

EU jobber med nye klimaregler, og i det fremlagte forslaget vil vannkraft være en av energikildene som ikke skal regnes som miljøvennlig og bærekraftig. Det har fått den norske vannkraftindustrien til å reagere kraftig.

Tirsdag denne uken kunne enerWE fortelle at EU's forslag kommer som en følge av innspill fra miljøorganisasjonen WWF.

- WWF Europa har anbefalt at EUs finansielle institusjoner ikke skal finansiere nye vannkraftutbygginger, men heller brukes på å oppgradere eksisterende vannkraftverk, sa Ragnhild Waagaard, seniorrådgiver klima og energi i WWF Norge til enerWE.

Knut Olav Tveit er daglig leder i Småkraftforeninga. Han er sterkt kritisk til det WWF kjemper for å få til, og han frykter konsekvensene for norsk vannkraft hvis forslaget blir vedtatt.

Det de gjør er å stoppe vannkraften

Knut Olav Tveit

- Vi har gått gjennom regelverket, og det blir ikke mye oppgraderinger hvis det skal følges. Det de gjør er å stoppe vannkraften, sier Tveit.

Han er skeptisk til hvordan EU har latt seg presse av interesseorganisasjoner til å komme med forslag som får store konsekvenser, og som også vil gå utover muligheten til å gjennomføre det grønne skiftet.

- Det er en god del pressgrupper som har greid å få gjennom sine ekstreme ting. Det var mye verre før det kom ut. De mest ortodokse vil verken ha klimautslipp eller ødeleggelse av natur. Da står de kun igjen med ENØK, sier Tveit.

Han er klar på at ENØK er viktig, men at energieffektivisering på ingen måte kan dekke opp for behovet når Norge og verden skal gå fra fossil til fornybar energi. Det vil kreve enorme mengder med ny fornybar energi, og i en situasjon der den norske motstanden mot vindkraft er så stor nytter det ikke å samtidig stanse vannkraften.

For det er det som skjer hvis WWF-forslagene blir vedtatt som en del av EU's nye klimaregler, ifølge Småkraftforeninga.

- Mindre fornybar energi til å erstatte fossil energi

Øystein Grundt er spesialrådgiver i Småkraftforeninga. Han begynte i mai i år, og før det jobbet han 24 år i NVE. Han forklarer hvorfor WWF-forslaget får så store konsekvenser for norsk vannkraft.

- Med dette forslaget vil det ikke akkurat øke andelen fornybar produksjon her i landet. Dette gir mindre tilgang til fornybar energi som skal erstatte fossil energi, sier Grundt.

Han rister på hodet over tilnærmingen til WWF Norge.

En kan ikke velge hvor regelverket skal gjelde, og WWF støtter dermed også at en ikke skal ha ny vannkraft i Norge

Øystein Grundt

- Det later til at WWF ser bort ifra at dette regelverket vil gjelde for alle. En kan ikke velge hvor regelverket skal gjelde, og WWF støtter dermed også at en ikke skal ha ny vannkraft i Norge, sier Grundt.

Han mener forslaget også er problematisk for opprusting og utvidelse av eksisterende anlegg fordi kravene som stilles for at eksisterende vannkraftverk skal kunne tilfredsstille taksonomikravene er svært omfattende, og de kommer i tillegg til allerede implementerte regler fra vannkraftdirektivet. Opprusting og utvidelse er tiltak som har vært trukket fram fra mange hold som lavthengende frukter for å få frem mer miljøvennlig fornybar energi, og Grundt mener at man nå kan risikere at disse ikke blir gjennomført.

- Vi mener at det er unødvendig med et system utover det som er dekket av vanndirektivet i dag, sier Grundt.

Han frykter at man kan ende opp i en situasjon der NVE og OED gir konsesjon med utgangspunkt i vassdragslovgivningen, og så kan tillatelsen likevel være i strid med EU's taksonomiregelverk.

Vi mener WWF skyter seg selv i foten ved å gå inn for så strenge kriterier som de her gjør samtidig som de vil ha mer fornybar energi

Øystein Grundt

- Vi mener WWF skyter seg selv i foten ved å gå inn for så strenge kriterier som de her gjør samtidig som de vil ha mer fornybar energi, sier Grundt.

Grundt er veldig overrasket over WWF, og han tror ikke at de andre miljø- og klimaorganisasjonene vil legge seg på samme linje.

- Jeg vil bli overrasket hvis de støtter det i så stor grad som WWF, sier Grundt.

Powered by Labrador CMS