Brekke småkraftverk i Rakkestad kommune i Østfold
Brekke småkraftverk i Rakkestad kommune i Østfold

- Vi har nå hele 17 kraftverk under bygging

Vannkraftprodusenten Småkraft fortsetter å investere i fornybar energi selv om strømprisene er historisk lave.

Publisert

Vannkraftprodusenten Småkraft AS forteller i en pressemelding at de fortsetter å investere i fornybar energi, til tross for historisk lave kraftpriser og generelt stor usikkerhet i næringslivet.

- Vi investerer med langsiktig perspektiv og mener at fornybar energi lønner seg i det lange løp, sier administrerende direktør i Småkraft AS, Terje Vedeler.

Småkraft AS overtok 30. april Minde Kraftinvest AS sine aksjer i Andvik Holding AS, som igjen eier om lag 55 prosent av aksjene i Svartdalen Kraft AS. Selskapet eier småkraftverket Svartdalen, som er et vannkraftverk med 7,5 MW installert effekt i Masfjorden i Vestland fylke. Kraftverket ligger i fjell, utnytter 367 meter fall fra Meisdalsvatnet til Storevatnet og produserer i snitt om lag 25 GWh årlig.

- Vi i Småkraft er glade for å få til en god og verdiskapende transaksjon for begge parter og gleder oss til å samarbeide med grunneiere og minoritetsaksjonærer for å skape fornybar energi med kraftverket i årene som kommer,» sier Lars Haugom, Direktør for forretningsutvikling i Småkraft AS.

- Vi er fornøyde med å ha funnet en industriell aktør som tar både bærekraft og grunneierne på alvor,» sier Børge Knustad i Minde Kraftinvest AS.

Kraftverket leier elva av seks grunneiere.

Nylig besluttet Småkraft også å investere i Kvernhuselva og Engesetelva kraftverk. Kraftverkene vil produsere 20GWh/år tilsammen og ligger i Gulen kommune. Her samarbeider Småkraft med ni grunneierfamilier for å realisere kraftverkene som er planlagt ferdigstilt til desember 2021.

Småkraft har investert over 5 milliarder kroner i fornybar energi og eier 113 småkraftverk som det drifter sammen med over 500 grunneiere. Overskuddet fra kraftverkene deler selskapet med grunneierne.

- Totalt vil disse investeringene gi en produksjonsøkning på 45 GWh, som er et godt bidrag mot målsetningen om 2 TWh årlig produksjonskapasitet i Småkraft, sier Vedeler.

Han forteller at de nå er svært aktiv på utbyggingsfronten.

- Vi har nå hele 17 kraftverk under bygging. Analyser viser at dette vil skape opp mot 500 millioner kroner i ringvirkninger for samfunnet, hvorav omlag halvparten vil komme lokalt, sier Vedeler.