Akrivfoto fra Hølera vannkraftverk i Valdres.
Akrivfoto fra Hølera vannkraftverk i Valdres.

To ja og fem nei til nye små vannkraftverk

Regjeringen i statsråd avslo frem fem nye småkraftverk av hensyn til naturmangfold og reindrift.

Publisert

Olje- og energidepartementet skriver i en pressemelding at regjeringen i statsråd har tatt avgjørelser i syv småkraftsaker. Det endte med to ja, og fem nei til bygging av ny småkraft.

Småkraft AS fikk tillatelse til å bygge Øvre Foldvik kraftverk og Nedre Foldvik kraftverk med regulering av Foldvikvatnet i Gratangen kommune. Dette vil bidra med omtrent 25,1 GWh.

Departementet sa først nei til søknaden, men omgjorde beslutningen etter at det kom nye opplysninger om fordelingen av kostnadene ved utbygging av strømnettet.

Når det gjelder utbyggingen av Foldvikelva påpekes det at det vil ha ulemper for blant annet reindriften og naturmangfoldet, men at det håndteres gjennom pålagte avbøtende tiltak.

Regjeringen har også avslått frem konsesjoner:

  • Korselva kraftverk i Hammerfest kommune
  • Stjernevatn kraftverk i Alta kommune
  • Silåga kraftverk i Rana kommune
  • Folkedal II kraftverk i Voss herad
  • Steinsvassåne kraftverk med regulering av Steinsvatn i kommunene Fyresdal og Åmli

Disse avslagene begrunnes med for store ulemper i form av konsekvenser for først og fremst naturmangfoldet, samt at noen av de begrunnes med konsekvenser for reindriften.

Les mer om avslagene på regjeringen.no.