OED sier nei til to småkraftverk

Mener ulempene for landskapene og friluftslivet er større enn gevinstene fra kraftproduksjonen.

Publisert Sist oppdatert

Olje- og energidepartementet opplyser på regjeringens hjemmeside at de har fattet to vedtak om småkraftverk i Vaksdal kommune i Vestland.

  • Nonstadgilet kraftverk
  • Fjellfossen kraftverk

I begge sakene har NVE gitt avslag på søknadene om utbygging, og OED opprettholder begge vedtakene.

Nonstadgilet kraftverk ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 9,7 gigawattimer (GWh). Departementet mener at en utbygging ville medført negative konsekvenser for landskap og at fordelssiden i prosjektet ikke kan forsvare de samlede ulempene.

Fjellfossen kraftverk ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 16,5 GWh. Også her vektlegger departementet at en utbygging ville medført for store negative konsekvenser for landskap og friluftsliv.