Småkraft AS og 15 grunneiere skal bygge elvekraftverket Fossåa i Sør-Fron.
Småkraft AS og 15 grunneiere skal bygge elvekraftverket Fossåa i Sør-Fron.

Bygger nytt elvekraftverk i Sør-Fron kommune

- Vi forventer at Fossåa småkraftverk vil betale over 30 millioner kroner i eiendomsskatt til Sør-Fron Kommune over levetiden.

Publisert

Småkraft AS skriver i en pressemelding at de sammen med 15 lokale grunneiere er enige om å bygge ut Fossåa i Sør-Fron. Planlagt byggestart er høsten 2020, og det legges opp til ferdigstillelse innen utgangen av 2023.

Det har blitt jobbet med planene i ni år. 12 grunneiere inngikk høsten 2011 samarbeidsavtale om framtidig utbygging, og søkte NVE om konsesjon. Søknaden ble avslått med bakgrunn i høy bekkekløftverdi, store inngrep, og viktige verneverdier i området. Planen ble oppdatert for å imøtekomme NVE's innvendinger, og etter et nytt avslag fra NVE godkjente olje- og energidepartementet den nye planen 1. februar 2019.

Utbyggingen er sannsynligvis den største i Sør- Fron i nyere tid, og ordfører Ole Tvete Murteigen i Sør-Fron kommune er glad for at det nå endelig blir utbygging.

- Det er utrolig stort når noe det er arbeidet med gjennom så mange år blir en realitet. Småkraft stiller med nødvendige kapital for utbyggingen, og viser samtidig stor vilje til å ivareta lokalt eierskap. Utbyggingen er et godt eksempel på at det går an å realisere utbygging i områder med høye verneverdier når en tar nødvendige hensyn, sier Murteigen.

For kommunen vil utbyggingen gi kommunen betydelige ekstrainntekter til kommunebudsjettet.

- Vi forventer at Fossåa småkraftverk vil betale over 30 millioner kroner i eiendomsskatt til Sør-Fron Kommune over levetiden, sier Terje Vedeler, administrerende direktør i Småkraft AS.

Småkraft AS er Europas største operatør av elvekraftverk med totalt 117 kraftverk i drift og en årlig produksjonskapasitet på 1,3TWh

Fossåa kraftverk har en forventet årsproduksjon på 24,4 GWh.