Slutter som strategidirektør i Statoil

Publisert

Basert på en gjensidig forståelse vil John Knight, en av Statoils høyest lønnede, avslutte sitt arbeidsforhold i selskapet med virkning fra 1. januar 2019.

Det går fram av selskapets årsrapport for 2016. Ifølge Dagens Næringsliv får Knight med seg en lønnsøkning, som summerer seg til en totalpakke på 33 millioner kroner, på vei ut døren.

Knight var allerede blant selskapets best betalte. I 2015 hadde han 8,7 millioner kroner i fastlønn og 16,9 millioner i skattbar inntekt. Han tjente dermed mer enn konsernsjef Eldar Sætre.

Statoil begrunner lønnsøkningen i at de ønsker å "Sikre klarhet og forutberegnelighet knyttet til kompensasjoner og kostnader for Knights gjenstående ansettelsesperiode". Ifølge selskapet avviker dette ikke med statens retningslinjer for variabel lønn.

Den Cambridge-utdannede juristen har vært ansvarlig for Statoils globale strategiarbeid siden 2011, og lanserte seg selv som en mulig etterfølger for tidligere Statoil-sjef Helge Lund fire år senere.

(©NTB)