HALDEN Oktober 1959 Atomreaktoren i Halden, klar til innvielse. Reaktoren i Halden ble bygget i perioden 1955 til 1958 av daværende Institutt for Atomenergi (nå Institutt for Energiteknikk, IFE). Reaktoren ble bygget som en forsøksreaktor, med tilstrekkelig effekt til også å brukes som en prototype dampprodusent for industrien. Kjøling av reaktoren og moderering av nøytroner skjer med 14 tonn tungtvann. Denne typen reaktorer kalles en kokvannsreaktor. Her interiør av reaktorhallen.Foto: Knoblauch /  NTB / Scanpix
HALDEN Oktober 1959 Atomreaktoren i Halden, klar til innvielse. Reaktoren i Halden ble bygget i perioden 1955 til 1958 av daværende Institutt for Atomenergi (nå Institutt for Energiteknikk, IFE). Reaktoren ble bygget som en forsøksreaktor, med tilstrekkelig effekt til også å brukes som en prototype dampprodusent for industrien. Kjøling av reaktoren og moderering av nøytroner skjer med 14 tonn tungtvann. Denne typen reaktorer kalles en kokvannsreaktor. Her interiør av reaktorhallen.Foto: Knoblauch / NTB / Scanpix

Slutt for Haldenreaktoren

Publisert

Styret ved Institutt for energiteknikk (IFE) har besluttet å legge ned virksomheten ved atomreaktoren i Halden.

– Styret har besluttet ikke å starte opp reaktoren igjen og ikke søke om ny driftskonsesjon, sier tillitsvalgt for de ansatte ved Haldenreaktoren, Monica Guldhaugen, til NTB.

De ansatte ble onsdag ettermiddag informert om avgjørelsen.

Reaktoren har hatt en anstrengt økonomi de seneste årene og har vært stengt siden mars på grunn av en defekt ventil. I vedtaket heter det at «en eventuell drift av Haldenreaktoren vil være IFEs ansvar, og IFE kan ikke regne med støtte fra staten til dette. IFE har ikke ressurser til selv å bære risikoen ved videre drift.»

IFE-direktør Nils Morten Huseby har tidligere uttalt at det vil koste 500 millioner kroner å fortsette driften av reaktoren. I år har staten gått inn med 130 millioner kroner i ekstraordinært driftstilskudd.

Den nåværende konsesjonen utløper i 2020.

Reaktoren, som er verdens eldste tungtvannsreaktor, har vært brukt i et internasjonalt forskningssamarbeid på reaktorsikkerhet og atombrensel og har vært i drift siden 1959.

(©NTB)