Sløsing på autopilot

Publisert

Kommentar av Saresh Mohamad

Svermerier

Svermerier, vet dere hva det betyr? Det var noe jeg lærte for 2 uker siden. Da var jeg og gjengen fra ”DenNyeOljen” på årskonferansen til Norsk olje og gass. Tilstede var også statsminister Erna Solberg og Jonas Gahr Støre som snakket om framtiden og utfordringene for Norge. Vi hadde også et innlegg der vi presenterte kortspillet vårt, ”Fremtiden på spill”, noe som fikk stor oppmerksomhet blant gjestene.

Utenom politikere hadde også adm. direktør fra Spekter, Anne-Kari Bratten, et innlegg som introduserte meg for ordet svermerier. Presentasjonen hennes ga latter i salen og motiverte meg til å skrive dette innlegget.

Det startet med ordtaket "The winter is coming” fra Game of Thrones. Et kjent uttrykk for mange, og som gjerne brukes i sammenhenger der noe utfordrende er i vente. Videre poengterte hun at Norge ligger på verdenstoppen i levevilkår, at lønnsveksten de 10 siste årene har vært på 56 % i Norge sammenlignet med EU på 23 % og Tyskland på 18 %, før hun avsluttet med det åpne spørsmålet - hva er det egentlig folk bruker pengene på?

Fakta, hvor går pengene?

1. I 2005 brukte Nordmenn 7 500 kr per person til oppussing mens i 2016 brukte folk 13 300 kr per person.

2. Penger som brukes på kjæledyr gikk fra 2,2 milliarder i 2003 til 10 milliarder i 2016.

3. Salg av champagne og alkohol har gått fra 120 000 liter per år i 2004 til 375 000 liter for året 2014. Salgskurven for champagne og alkohol hadde en liten knekk under finanskrisen fra 2008 til midten av 2010 ellers har det bare vært velstand og feiring.

Samtidig ønsker folk ikke å betale mer for velferdstjenestene som sykehus og skole, og 8 av 10 ønsker at velferden skal være på dagens nivå eller høyere. Det også slik at kun 8 % vil ha arbeidsinnvandring, men samtidig vil de ikke bidra med økt arbeidsinnsats i form av lengre arbeidsdager. Dette er jo absolutt ikke bra for vår generasjon.

Hvor går statspengene?

Videre nevnte Bratten hva staten bruker pengene på. I dag brukes det flere millioner kroner på bygninger som ikke er i bruk. Feks. sløsprisvinneren i 2016, Solbergtårnet rasteplass, der det ble brukt 47 millioner kroner. Og hva ser man på toppen av det 30 m høye tårnet til nesten med en prislapp på nesten 50 millioner - ikke mer enn skog og fortsettelsen på motorveien.

Støtte til internatskoler uten elever. Siste internatelev gikk ut i 2011, men staten fortsatt bidrar med flere millioner kroner i støtte. I dag driver skolen med fjernundervisning.

Er det flere lekkasje i statskassen - ja! Blant annet så utdannes det i dag flere hundre studenter innen ulike fagområder som samfunnet egentlig ikke trenger. Ikke nødvendigvis på grunn av at fagområdet ikke er viktig, men rett og slett fordi ingen arbeidsplasser etterspør den kompetansen. Realiteten er også at mange av studentene vet at det er få jobbmuligheter, men på tross av det velger de fortsatt studiet. Fordi det er dette de har lyst til, og med dagens norske velstand trenger de ikke å tenke på hvilke konsekvenser det har å ikke få jobb. Til det er sikkerhetsnettet for stort.

Svermeriene som utfordrer statskassen i framtiden

6 timers arbeidsdag, familier som vil velge fordeling av fødselspermisjonen selv, velferd som i dag og gjerne enda høyere, og statens pengebruk på unødvendige bygg og ulike poster - det er dette Anne-Kari Bratten omtaler som «svermerier». Altså det folket ønsker, men ikke selv klarer å se konsekvensene av. Ønskelisten til folket vokser i takt med velstanden, og sløsingen når stadig nye nivåer. Et enkelt bilde på dette er hva dine besteforeldre fikk i julegave sammenlignet med hva de unge får i dag. Disse ønskene og dette tankesettet vil utfordre statskassen i framtiden, og ikke minst kreve en mye større innsats fra neste generasjon.

Mer spesifikk refererte Anne-Kari til den kjente ”hai-kjeften” der pensjonsutgiftene peker oppover og fondsavkastningen peker nedover. Altså mindre penger inn, og mer penger ut. Dette gapet vil begynne rundt året 2025 og vil bare fortsette dersom statens inntekter og utgifter forsetter som i dag. Hva betyr dette for oss som er neste generasjon? Jo, mer personskatt. Mer av lønna direkte til staten. Hvor høy skatten faktisk blir er avhengig av hvor godt vi planlegger, og hvordan vi velger å bruke pengene i dag og framover. Kanskje er det allerede for sent å lukke haikjeften?

Kommentar av Saresh Mohamad, først publisert på dennyeoljen.no