Slik finner du best avtale

Publisert

Ny nettportal.

Fra neste vår skal strømkunder kunne finne den beste avtalen for dem på en ny nettportal.

Kraftprisportalen opprettes av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet. Det er satt av inntil 4 millioner kroner til prosjektet, som er basert på et felles forslag fra Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet.

Strømutgifter utgjør 3 til 4 prosent av husholdningsbudsjettet i en gjennomsnittlig familie. Det finnes flere tusen ulike strømavtaler og mer enn hundre strømleverandører.

Den nye portalen skal gjøre det enklere for forbrukerne å finne fram til den avtalen som passer dem best, sier forbrukerminister Solveig Horne (Frp).

Forbrukerrådet skal utvikle Kraftprisportalen med bistand fra Norges vassdrags- og energidirektorat og Konkurransetilsynet. Målet er at Kraftprisportalen skal være i drift i løpet av våren 2015.

©NTB