Slik bruker EU norsk gass

Publisert

Kommentar av Chul Christian Aamodt, Administrerende direktør i enerWE.

- Gass er like rent og norsk om et glass helmelk. Norge kan fortsette å håve inn milliarder på gass, og redde klimaet samtidig. Vi er ganske nært et scenario der norsk gass leverer miljøvennlig karbonfri kraft og varmeenergi i Europa, skriver Johan Hustad, professor i forbrenningsteknikk og direktør for NTNU Energi i en kronikk.

I følge norskpetroleum.no så utgjør olje, gass og rørtransport om lag 36 prosent av samlet norsk eksport. Samlet verdi av kun vareeksporten, det vil si eksport av råolje, naturgass og kondensat, utgjorde i 2016 om lag 350 milliarder kroner. Dette tilsvarer om lag 47 prosent av total norsk vareeksport.

Gasseksporten økte marginalt fra 2015, men verdien er betydelig mindre som følge reduserte gasspriser. Oljeeksporten økte for tredje året på rad, men også her er verdien mindre enn i 2015 som følge av en lavere gjennomsnittlig oljepris.

Gass utgjør i perioder større inntekter enn olje for AS Norge. Med dette som bakteppe mener jeg at det er interessant å undersøke hva gass benyttes til.

De tre største markedene står for over 50 % av EUs totale gassetterspørsel

Gass utgjør 21,3 prosent av primærenergiforbruket i EU.

Italia, Storbritannia og Tyskland står for over 50 % av EUs totale gassetterspørsel.

Kilde: Eurogas
Kilde: Eurogas

På en god fjerdeplass kommer Frankrike. Med dette som bakgrunn er det interessant at Frankrikes regjering vil slutte å gi letekonsesjoner på olje og gass, både på fastlandet og i landets oversjøiske territorier.

Utvikling i gassetterspørsel i EU

I følge tall fra Olje og energidepartementet så er gassforbruket stabilt i industrisektoren i EU. Videre så er det en moderat strukturell nedgang i forbruk av gass for oppvarming av boliger og bygninger.

I kraftsektoren derimot er det noe vekst. Dette skyldes nedleggelse av kull- og kjernekraft, og at gass erstatter kull.

Endring i produksjon av kraft fra gass og kull fra 2015-2016. Kilde: Agora Energiewende
Endring i produksjon av kraft fra gass og kull fra 2015-2016. Kilde: Agora Energiewende

I 2016 falt kullbasert kraftproduksjon med 12 %. Samtidig steg kraftgenering fra gass med 19 %.

Kilde: Olje og energidepartementet
Kilde: Olje og energidepartementet

Figuren over viser at bolig og bygninger står for 39 % av gassetterspørselen i EU. 80 % av energiforbruket i boliger er oppvarming og kjøling. Med dette som utgangspunkt så er det interessant å vite at på verdensbasis er det kun Dubai som overgår Norge når det gjelder forbruk av energi i bygg.

I EU vil økonomisk vekst, befolkningsendringer og substitusjon av fyringsolje med gass være etterspørselsdrivere i tiden som kommer.

Bør Norge lete etter mer gass?

Det er ingen tvil om at verdens energibehov øker. Det er behov for mer energi. Gass skyver kull ut av energimiksen.

Det store spørsmålet er når veksten i solenergi og vindenergi vil kunne skyve gass ut av energimiksen.

Personlig tror jeg det vil være behov for norsk gass i lang tid fremover, i kombinasjon med all fornybar energi EU klarer å produsere.

Kommentar av Chul Christian Aamodt, Administrerende direktør, enerWE

Powered by Labrador CMS