Slik blir de nye bensin- og dieselavgiftene

Publisert

I det foreslåtte statsbudsjettet økes de såkalte særavgiftene kun for å reflektere den forventede prisveksten. Det betyr at de settes opp med 1,6 prosent, avrundet til nærmeste øre.

For bensin og diesel er det snakk om tre avgifter: