Slettet 30,8 millioner elsertifikater

Publisert

Elsertifikater er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. Fram til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 28,4 TWh.

Alle kraftleverandører, og visse forbrukere med egen kraftanskaffelse, har en lovpålagt plikt til å kjøpe elsertifikater for en bestemt andel (elsertifikatkvote) av det elsertifikatpliktig elforbruk. I 2016 var elsertifikatkvoten på 11,9 prosent. Hvert kvartal sender nettselskap inn oversikt over elsertifikatpliktig elforbruk til elsertifikatregisteret, NECS, som driftes av Statnett. Dette volumet godkjennes av de elsertifikatpliktige 1. mars hvert år, og danner grunnlaget for beregning av elsertifikatplikten.

Nå forteller NVE at den 3. april ble 30,8 millioner elsertifikater for 2016 annullert i det svensk-norske elsertifikatmarkedet.

Den totale elsertifikatplikten for 2016 i Norge og Sverige var 30 848 987 elsertifikater. Det viser innrapporterte tall for elsertifikatpliktig elforbruk til elsertifikatregisteret i Norge (NECS) og deklarasjoner til Energimyndigheten i Sverige.

- Av dette ble 9.607.981 elsertifikater annullert i Norge, mens 21.218.247 elsertifikater ble annullert i Sverige, skriver NVE.

I Norge og Sverige ble det utstedt til sammen 26 millioner elsertifikater til produsenter av fornybar kraft i 2016. Med 30,8 millioner annullerte elsertifikater under årsoppgjøret for 2016, betyr det at beholdningen er redusert med 4,8 millioner elsertifikater til en total beholdning på 13,3 millioner elsertifikater.