Skipsfartens "Parisavtale": Utslippene fra skipsfarten skal reduseres med 50 prosent innen 2050 fra nivået i 2008

Publisert

FNs Sjøfartsorganisasjon (IMO) har vedtatt at klimagassutslippene fra skipsfarten skal kuttes drastisk. Avtalen blir kalt «Parisavtalen for skipsfarten».

Hege Økland leder NCE Maritime CleanTech. Hun forteller til enerWE at avtalen innebærer at utslippene fra skipsfarten skal reduseres med 50 prosent innen 2050 fra nivået i 2008.

- Jeg tror dette er mulig, men det krever en helt ny måte å tenke på, forteller Hege Økland til enerWE.no. Det krever samarbeid med aktører man ikke samarbeider med i dag. Det krever at man tar i bruk nye muliggjørende teknologier. 

Hun fortsetter med å fortelle at det også er viktig å utnytte kapasiteten på skipene på en helt annen måte enn det som blir gjort i dag, og at man bygger ut ny infrastruktur for fornybart drivstoff.

- Og så krever det at man utnytter digitalisering i et helt annet monn enn i dag.

NCE Maritime CleanTech har flere konkrete initiativer som skal støtte opp om skipsfartens Parisavtale.

- Vi har i flere år jobbet med å elektrifisere ferger og hurtigmåter. Nå har vi begynt å se på cruiseindustrien. Vi vil utvikle et cruisekonsept som kan møte de nye utslippskravene som kommer i verdensarvsfjordene. Og for at cruiseindustrien skal møte IMO sine utslippskrav.

Hege Økland forteller at de da bringer alle parter til bords.

- Da bringer vi cruiserederiene, havnene, teknologimiljøer, forsknings- og utviklingsinstitusjoner til bords. 

Dette konseptet skal i følge Hege Økland lanseres i løpet av  våren 2019.

- Vi er veldig dedikert for å kunne gi vår andel av utslippskutt, avslutter hun.