Oslo  20180523.Finansminister Siv Jensen på vei inn til spørretimen på Stortinget.Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Oslo 20180523.Finansminister Siv Jensen på vei inn til spørretimen på Stortinget.Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Skattekutt for utenlandske arbeidere møter motbør

Publisert

Regjeringen gir norske arbeidstakere en konkurranseulempe ved å lempe på skatten for tilreisende arbeidere på korte opphold, mener opposisjonspolitikere.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett en forenklet skatteordning for utlendinger på midlertidig jobb i Norge.

Folk med inntekter opp til 598.050 kroner kan velge å betale en flat skattesats på 25 prosent, ikke levere skattemelding og ikke ha noe standardfradrag.

– Når tilreisende arbeidsfolk på korte opphold sitter igjen med mer lønn etter skatt enn kollegaene sine, som har fast jobb i Norge, vil de kunne godta en lavere lønn og blir mer attraktive for arbeidsgiverne. Det kan gi et press på lønningene – nedover, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Er det slik at sosial dumping er Fremskrittspartiets måte å støtte arbeidsfolk på i Norge? spurte han i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

– Subsidiering

Også Senterpartiet reagerer.

– Forslaget innebærer at en får et todelt system der norske arbeidstakere skal betale full skatt, mens utenlandske arbeidstakere altså skal kunne velge hvilke skattlegging de er underlagt, sier Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik.

Han viser til at det i proposisjonen står at dette er en skattesubsidiering av utenlandske arbeidstakere.

– Det vil bli en konkurranseulempe for norske arbeidstakere, konstaterer han.

Opposisjonspolitikerne på Stortinget får også følge av LO, som viser til at regjeringen anslår et skattemessig inntektstap på 50 millioner kroner.

– Vi er redd for at dette vil gi utenlandske arbeidstakere en konkurransefordel i forhold til de norske, sier LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad ifølge frifagbevegelse.no.

«Usmakelig saus» 

At Moxnes trakk inn økt sukkeravgift og «dumping av norske arbeidsplasser til sjøs», fikk finansminister Siv Jensen (Frp) til å reagere skarpt under debatten i Stortinget. Hun advarte Moxnes mot å sause sammen mange ting på en gang.

– Man må passe på å ha balanse i ingrediensene i en saus, ellers kan den bli ganske usmakelig, sa Jensen.

Når det gjelder den konkrete skatteendringen, slår Jensen fast at den gjøres etter pålegg fra Riksrevisjonen, og fordi regjeringen måtte finne en innretning som også svarte til EØS-avtalens krav.

Ordningen har ikke noen å gjøre med hvordan avlønningene skjer i den enkelte bedrift, ifølge Jensen.

50 millioner

Finansministeren slår videre fast at verken skattesubsidiering eller økte skatteinntekter er et mål for regjeringen med endringen.

– Det skulle være en nøytral ordning som ryddet opp i dette. Og la meg minne om hva vi da har foreslått; det er altså en brutto skattlegging uten rett til fradrag, sier hun.

Regjeringen vedgår at det er stor usikkerhet omkring hvor mye endringen vil koste, men anslår et provenytap på 50 millioner kroner. Tallet forutsetter at 20–25 prosent av de utenlandske arbeiderne som er i Norge på korte opphold, benytter seg av ordningen.

Forhandlingene mellom de tre regjeringspartiene og KrF om revidert nasjonalbudsjett starter torsdag.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS