Skatteinntektene fra oljen blir lavere og lavere

Publisert

Olje- og gassbransjen er en pengemaskin for AS Norge, og den norske økonomien ville ikke gått rundt hvis det ikke var for de enorme inntektene fra Norges offshorevirksomhet. Samtidig har det vært en tøff periode for bransjen, og den er ennå ikke over.

Oljeprisen er nå høyere enn i fjor, men skatteinntektene fra olje- og gassbransjen synker fortsatt.

I en oversikt fra SSB kommer det frem at Norge så langt i år har dratt inn 410,9 milliarder kroner i skatteinntekter. Av dette utgjør ordinær skatt på petroleum 6,8 milliarder mens særskatt på utvinning av petroleum utgjør 11,0 milliarder kroner.

På samme tid i fjor var disse skatteinntektene på henholdsvis 8,8 og 13,8 milliarder kroner, og året før (2015) lå de på henholdsvis 17,2 og 28,7 milliarder kroner. Skatteinntektene fra olje- og gassbransjen har således falt med totalt 28,1 milliarder kroner.

Det gjenstår fortsatt mye av året, og olje- og gassbransjen bidrar fortsatt med enorme beløp til statskassen, men det er urovekkende at skatteinntektene fra Norges mest lønnsomme bransje fortsetter å falle så kraftig.

Les også: