Skatteinntektene fra olje- og gassutvinning økte med 51 prosent i 2017

Publisert

I 2017 dro staten, fylkene og kommunene totalt inn 811 milliarder kroner i skatt. Det er 55 milliarder kroner mer enn året før, og 23 av disse milliardene kom fra de økte skatteinntektene fra olje- og gassvirksomheten.

Ifølge oppdaterte tall fra SSB bidro olje- og gassbransjen med 23,7 milliarder kroner i ordinær skatt på utvinning, mens særskatten bidro med 41,4 milliarder kroner i 2017. Totalt utgjør det 65,1 milliarder kroner, og det betyr at bransjens skatt utgjorde 8 prosent av Norges skatteinntekter i fjor.

Disse skatteinntektene var hele 51 prosent høyere enn i bunnåret 2016. Da bidro bransjen kun med 16 milliarder i ordinær skatt på utvinning, samt 25 milliarder i særskatt.

Merk dog at dette ikke er det totale skattebidraget fra bransjen. I tillegg kommer også skatten fra leverandørdelen av bransjen.

Skatteinntektene fra olje og gass tok seg kraftig opp i 2017, men de er fortsatt langt unna nivået fra toppårene.
Skatteinntektene fra olje og gass tok seg kraftig opp i 2017, men de er fortsatt langt unna nivået fra toppårene.

Les også: