Skatteinntektene fra olje- og gassbransjen falt med 60,4 prosent

Publisert

Olje- og gassbransjen er Norges soleklart største bransje, og er også den som bringer inn mest til statskassen. Tidligere i år kunne enerWE fortelle at 262 oljeselskaper bidro med halvparten av selskapsskatten selv om det totalt er hele 301.847 selskaper i Norge. Oljeselskapene bidro med dette selv om det er dårlige tider i bransjen.

Hvor dårlig tidene er, har vi fått nok en pekepinn på i dag. SSB har lagt frem nye tall for Norges skatteregnskap, og de viser en nedgang i de totale skatteinntektene på 40 milliarder kroner i 2016. Skatteinnbetalingene endte på totalt 755,7 milliarder kroner, mot 795,7 milliarder i 2015.

Årsaken er først og fremst lavere inntekter fra olje- og gassbransjen. Bransjen betaler både en ordinær selskapsskatt og en utvidet petroleumsskatt.

- I 2016 har de samlede skatteinnbetalingene blitt redusert som følge av lavere innbetalinger av petroleumsskatt. Siden midten av 2013 har petroleumsskattene falt gjennomgående, og ved utgangen av 2016 lå innbetalingene på 63 milliarder kroner under beløpene innbetalt i 2015, skriver SSB.

Noe av dette dekkes opp av økte innbetalinger fra personlige og det SSB kaller upersonlige skatteytere.

- Personlige skatteytere har i 2016 betalt inn 645 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 21 milliarder kroner sammenlignet med 2015. Av denne summen gikk 173 millarder til staten, 179 milliarder til kommuneforvaltningen og 293 milliarder til folketrygden. Også upersonlige skatteytere utenom petroleumsskattene har økt innbetalingene siden i fjor. Deres innbetalinger økte med 1,4 milliarder kroner, og de utgjør ved utløpet av 2016 nesten 69 milliarder kroner, skriver SSB.

Det er likevel ikke til å stikke under en stol at Norge merker det når skatteinntektene fra olje- og gassbransjen går fra 103,7 milliarder til 41,1 milliarder fra ett år til et annet. Det er en nedgang på hele 62, 6 milliarder kroner, eller 60,4 prosent.

Samtidig har oljeproduksjonen tatt seg opp, og det samme har oljeprisen. Det lover forhåpentligvis godt for skatteinntektene i år.

Slik fordeler Norges skatteinntekter i 2016 seg:

Merk at staten også har andre inntekter fra olje- og gassbransjen utover de direkte skatteinntektene. Det gjelder for eksempel Petoro og eierandelen i Statoil. Skattebetalingen gir derfor ikke det hele og fulle bildet av hvor mye oljebransjen bidrar med av inntekter til den norske staten.

Les også:

Totaltkr 755 738 000 000
Ordinær skatt til statenkr 39 573 000 000
Ordinær skatt på utvinning av petroleumkr 16 034 000 000
Særskatt på utvinning av petroleumkr 25 059 000 000
Fellesskatt til statenkr 198 086 000 000
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)kr 31 384 000 000
Ordinær skatt til primærkommunenkr 149 818 000 000
Medlemsavgift til folketrygdakr 132 363 000 000
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygdakr 161 036 000 000
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærarkr 2 385 000 000