Oslo  20180419.Oslo TIngrett fra utsiden en vårdag i april.Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Oslo 20180419.Oslo TIngrett fra utsiden en vårdag i april.Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Skatteadvokat får millioner i erstatning i kjølvannet av Transocean-saken

Publisert

Skatteadvokat Sverre Eilifssøn Koch ble i 2014 frikjent i Transocean-saken, norgeshistoriens største skattesak. Nå er han tilkjent flere millioner i erstatning.

I den ferske dommen fra Oslo tingrett er staten dømt for uberettiget straffeforfølgelse av den tidligere partneren og skatterådgiveren i advokatfirmaet Thommessen.

Staten må betale Sverre Eilifssøn Koch snaut 481.000 kroner i erstatning for såkalt tapt overskuddsandel fra Thommessen, mens firmaet hans Sveko Invest AS er tilkjent 4,9 millioner kroner. I tillegg må staten betale Koch 179.000 kroner i såkalte avsavnsrenter og snaue 1,1 millioner kroner i sakskostnader.

Fra før har staten erkjent å dekke Kochs udekkede sakskostnader i den drøyt ni måneder lange Transocean-rettssaken som ble avsluttet i september 2013, med drøyt 2,1 millioner kroner, i tillegg til kravet om en halv million kroner i oppreisning. Tidligere har staten også etterkommet Kochs krav om 884.000 kroner for tapt arbeidsgodtgjørelse.

Da Koch ble frifunnet i straffesaken i juli 2014 ble staten dømt til å betale ham nesten 14 millioner kroner i sakskostnader.

Skal ikke bære risikoen

Erstatningssaken pågikk i Oslo tingrett i kun to dager i begynnelsen av juni fordi staten allerede hadde erkjent erstatningsgrunnlag.

– Staten har ikke bestridt at det foreligger årsakssammenheng. Straffeforfølgningen er den direkte årsaken til Koch og Svekos økonomiske tap, og kravet til årsakssammenheng er dermed oppfylt, fastslår tingrettsdommer Mats Wilhelm Ruland i dommen.

I dommen peker Ruland på at arbeidet som partner i Thommessen har generert betydelige inntekter for Koch i mange år, og at det er utvilsomt at han har hatt en betydelig inntektsnedgang, særlig i perioden straffesaken mot ham pågikk. Selv om det ikke er krevd erstatning for fremtidig inntektstap, mener retten det er sannsynlig at Koch også har lidt et slikt tap som følge av strafforfølgningen.

– Det er ikke rimelig at Koch og Sveko skal bære risikoen for det økonomiske tapet, som i denne saken skyldes utøvelse av det sterkeste maktmiddelet staten har til disposisjon, nemlig strafforfølgning. Retten mener staten er nærmest til å bære risikoen for dette, skriver Ruland.

Kritikk mot Økokrim

Transocean-saken er blitt omtalt som norgeshistoriens største skattesak. Den startet da Økokrim i 2005 innledet etterforskning etter internsalg av tolv borerigger fra Transocean til tilknyttede selskaper registrert på Cayman Islands. Økokrim mente at det ble unndratt om lag 10 milliarder kroner fra beskatning.

To Transocean-selskaper og tre skatterådgivere, deriblant Thommessen-partner Koch, ble blankt frifunnet i 2014. Etter først å ha anket frifinnelsen av de øvrige tiltalte utenom Koch, valgte Økokrim å trekke anken like før ankesaken skulle ta til. Økokrim-sjef Trond Eirik Schea fastslo at de tiltalte var uskyldige og beklaget «uleiligheten» de hadde opplevd i elleve år.

I juni i fjor fikk Økokrim skarp kritikk av et eksternt utvalg som hadde gått gjennom håndteringen av Transocean-saken. Utvalget påpekte at saken bar preg av liten oppfølging og involvering fra Økokrim-ledelsen. Utvalget mente blant annet at etterforskningen i saken framsto som «ustrukturert og adhocpreget».

(©NTB)