Oljeselskapene betalte inn 133,5 milliarder kroner i skatt i 2019

2019 ble et godt år for statens skatteinntekter fra oljebransjen.

Publisert Sist oppdatert

SSB har nå lagt frem den månedlige statistikken for statens skatteinntekter, og ettersom de viser tallene for alle innbetalte skatter frem til og med desember i fjor gir de et godt bilde av hvor mye skatt som har kommet inn. Tallene viser at 2019 var et godt år for statens olje- og gassinntekter.

Den ordinære selskapsskatten på oljeselskapene utgjorde 43 milliarder kroner, noe som var en økning på 11,6 prosent fra de 38,5 milliardene som ble dratt inn i 2018 og en markant økning fra de 23,7 milliardene i 2017.

I tillegg til den vanlige selskapsskatten som alle selskaper med overskudd betaler, betaler oljeselskapene også en særskatt på utvinning av petroleum. Denne utgjorde hele 90,5 milliarder kroner. Det er mer enn en dobling fra 2017, og en økning på hele 26,1 prosent fra 2018.

Tilsammen bidro altså olje-og gasselskapene med hele 133,5 milliarder kroner i innbetalt skatt i 2019.

Merk at dette er innbetalt skatt, og at det kan bli noen justeringer når statens regnskaper og selskapenes endelige skatteregninger skal gjøres opp.

Totalt sett ble det innbetalt 944,0 milliarder kroner i skatt i 2019. Det betyr at olje- og gasselskapene sto for 14,1 prosent av skatteinnbetalingene til staten.

For å sette tallene i perspektiv kan det nevnes at staten i 2019 budsjetterte med å bruke:

  • 42 milliarder på sykepenger
  • 40 milliarder på høyere utdanning
  • 22 milliarder på politiet og påtalemyndigheten
  • 17 milliarder på barnetrygd

Tilsammen utgjør det 121 milliarder kroner. Det betyr at disse oljeinntektene dekket alt dette - og litt til.

Disse skatteinnbetalingene inkluderer forøvrig ikke leverandørindustrien, og heller ikke arbeidsgiveravgiften eller skattleggingen av lønningene til de som jobber i oljebransjen. Statens direkte inntekter fra Petoro og utbytte fra Equinor kommer også i tillegg.

I statsbudsjettet for 2020 legger regjeringen til grunn at oljebransjen totalt vil bidra med 245 milliarder kroner til statskassen. Det er forøvrig bittelitt mer enn de 244,1 milliardene som staten forventer å måtte betale ut i pensjon.