Samlet inn 100.000 kroner til rapport om hvem som eier de norske vindkraftparkene

- Vi kommer til å stoppe innsamlingen nå som den har nådd 100.000 kroner.

Publisert Sist oppdatert

I november lanserte TV 2 en reportasje der de så på eierskapet til den norske vindkraftparken Tellenes. Der kom det frem at den eies av et fond med postadresse i skatteparadiset Cayman Island.

Tax Justice Network Norge klarte å samle inn 100.000 kroner til å finansiere sin rapport om eierskapet til de norske vindkraftparkene.
Tax Justice Network Norge klarte å samle inn 100.000 kroner til å finansiere sin rapport om eierskapet til de norske vindkraftparkene.

Som en del av arbeidet fikk de bistand fra foreningen Tax Justice Network Norge, og når TV 2 hadde sendt reportasjen sin, bestemte Tax Justice Network Norge seg for at de ville gå dypere til verks og lage en egen rapport om eierskapet til flere norske vindkraftverk.

For å få til det, satte de blant annet i gang en innsamlingsaksjon på nettstedet spleis.no der de ba om 100.000 kroner.

Nå på søndag den 8. desember klarte de å nå målet.

Det er første gang vi prøver ut en modell hvor vi folkefinansierer prosjektene våre, og vi er overveldet over responsen

Peter Ringstad

- Vi er utrolig glade for støtten Spleisen har fått. Det er første gang vi prøver ut en modell hvor vi folkefinansierer prosjektene våre, og vi er overveldet over responsen, sier Peter Ringstad i Tax Justice Network Norge til enerWE.

På tross av at det fortsatt er god tid til fristen er ute, har de bestemt seg for å ikke prøve å samle inn mer penger på denne måten.

- Vi kommer til å stoppe innsamlingen nå som den har nådd 100.000 kroner da vi føler det allerede er mye penger som folk har bidratt med, og vi vil ikke fortsette å «flytte målet». Men vi vil forsøke å spe på bidraget vi har fått gjennom folkefinansieringen med å få inn midler fra andre steder, blant annet Fritt Ord, sier Ringstad.

TV 2-reportasjen fikk mye oppmerksomhet blant vindkraftmotstanderne da den ble publisert, og vindkraftforeningen Norwea reagerte kraftig på det de mente var en ubalansert fremstilling og også utelatelse av nøkkelopplysninger.

- Den eneste grunnen til at Tellenes ikke betaler skatt de første årene, er fordi vi har et sett med avskrivningsregler. De har investert 1,8 milliarder kroner som skal avskrives lineært over fem år, sa Andreas Aasheim i Norewa til enerWE.

Blant vindkraftmotstanderne har imidlertid reportasjen blitt flittig delt i sosiale medier, og de har også vært aktive bidragsytere til innsamlingsaksjonen.

I et innlegg i en av Facebook-gruppene har generalsekretær delt en lenke til innsamlingsaksjonen, og der skrev han at de hadde inngått et strategisk samarbeid med Tax Justice Network Norge.

- Det er misvisende å kalle det et strategisk samarbeid, sier Ringstad til enerWE.

Han forteller at tok kontakt med Motvind da de så at TV 2's nyhetssak ble mye delt på Facebook.

Senere tok Ringstad kontakt med noen grupper hvor saken hadde blitt delt - for å høre om de kunne være villige til å spre informasjon om Spleisen.

Henvendelsen ble gjort via Facebook, og der skrev Ringstad følgende:

«Hei! Jeg jobber i Tax Justice Network - Norge. Vi er en liten ideell ekspertorganisasjon som jobber mot skatteparadis og for større økonomisk åpenhet. Vi har bistått TV 2 med kartlegging av eierforholdene rundt Tellenes vindpark. Nå ønsker vi å gjennomføre en studie av eierforholdene i alle vindparker i Norge og offentliggjøre dette som en rapport.Vi har laget en «Spleis» for å samle ressurser til å gjennomføre dette. Jeg lurte på om det kunne være interessant for dere å dele på Motvind- facebookgruppa, dersom noen ønsket å bidra til at vi fikk gjennomført studien.»

Han forklarer at de etter den henvendelsen snakket med to personer fra Motvind-gruppen, og at de ville vite mer om Tax Justice Network før de delte en lenke til spleisen.

- Da de fikk vite litt mer om oss og prosjektet, ble de entusiastiske på at prosjektet burde gjennomføres, og «samarbeidet» det er snakk om, er ikke noe mer enn at de ønsket å dele Spleisen på sosiale medier slik at den skulle få synlighet og få støtte, sier Ringstad.

Han legger til at han presiserte dette i Facebook-gruppen, og sender oss en skjermdump av det han skrev.

Tax Justice Network Norge skrev en presisering i Facebook-gruppen til Motvind.
Tax Justice Network Norge skrev en presisering i Facebook-gruppen til Motvind.

Ingen representanter fra Motvind kommer til å være involvert i noen faser av utarbeidelsen av rapporten, eller ha noen påvirkning på innholdet før vi publiserer

Peter Ringstad

Overfor enerWE er Ringstad klar på at de er en uavhengig organisasjon, og at Motvind ikke vil være involvert i arbeidet med rapporten.

- Ingen representanter fra Motvind kommer til å være involvert i noen faser av utarbeidelsen av rapporten, eller ha noen påvirkning på innholdet før vi publiserer. Men vi er selvfølgelig glade om de ønsker å dele rapporten når den er ferdigstilt, sier Ringstad.

Samtidig er Ringstad klar på at det selvsagt er en form for påvirkning at rapporten faktisk har blitt finansiert.

- Vi er veldig takknemlige for all støtten vi har fått, og er selvfølgelig klar over at det meste av det kommer fra motstandere av vindkraft. I første omgang påvirker det jo at vi nå har midler til å gjennomføre undersøkelsen i det hele tatt. Men når det kommer til hvordan vi legger opp vårt arbeid så vil ikke det ha noen betydning for hvordan vi gjennomfører dette prosjektet, sier Ringstad.

Ringstad forteller også at dette er en kjent problemstilling som organisasjonen har måtte forholde seg til i de ti årene de har eksistert.

- Vi har vært en uavhengig sivilsamfunnsorganisasjon i ti år og er vant til å ivareta vår faglige integritet selv om vi mottar finansiering og støtte fra en rekke ulike kilder, sier Ringstad.

Samtidig er han helt åpen om at interessen trolig er størst blant de som har valgt å bidra med penger til å finansiere rapporten.

Det er ikke til å legge skjul på at det sikkert er størst forventninger til resultatene av rapporten blant vindkraftmotstandere

Peter Ringstad

- Det er ikke til å legge skjul på at det sikkert er størst forventninger til resultatene av rapporten blant vindkraftmotstandere, siden så mange har vært med å bidra til å få den gjennomført, sier Ringstad.

I utgangspunktet så Tax Justice Network Norge for seg å gjøre et prosjekt på dette over tre kvartaler. Det krever imidlertid mer enn det de har samlet inn gjennom innsamlingsaksjonen på Spleis.no, og de har derfor også søkt finansiering fra flere andre kilder.

Hvis de får til det, vil det gjøre det mulig å utvide omfanget av rapporten, noe som i så fall fører til at det tar litt lengre tid før rapporten blir klar.

Hvis de ikke får inn mer midler, vil det gå utover muligheten for å gå i dybden. Det vil for eksempel bety at de ikke får gjort en like omfattende analyse av skatteimplikasjoner av ulike eierskapsstrukturer. På den annen side vil det føre til at rapporten må ferdigstilles på kortere tid, og at den dermed blir tidligere tilgjengelig.

Powered by Labrador CMS