Foto: Norsk Vind Energi
Foto: Norsk Vind Energi

3 nye skatter kan gi kommunene 2,3 milliarder i skatteinntekter fra vindkraft

Ny rapport foreslår 3 nye skatteordninger for landbasert vindkraft.

En ny skattemodell kan gi kommunene i Norge en årlig inntekt på over to milliarder fra landbasert vindkraft. Det skriver Norsk Vind Energi i en pressemelding.

I Statnett sine prognoser vil Norge måtte øke forbruket av fornybar kraft med 80 TWh for å fullelektrifiseres. Hvis landbasert vind bygges ut til å utgjøre 50 TWh av totalen, vil norske vertskommuner årlig kunne få 2,2 milliarder i inntekter.

På oppdrag for Norsk Vind Energi, har NyAnalyse beregnet hvordan inntektene til vertskommunene av landbasert vindkraft vil påvirkes hvis vindkraftutbyggingen skaleres opp. Rapporten til det samfunnsøkonomiske utredningsselskapet viser at de lokale inntektene inklusiv fylkene vil utgjøre 2,3 milliarder kroner årlig ved å bygge ut 50 TWh vindkraft på land.

Partner og seniorøkonom Villeman Vinje peker på at rapporten viser hvor viktig fornybar kraft kan bli i utviklingen av morgendagens velferdssamfunn, i tillegg til klima-gevinsten.

Dersom mer av verdiskapningen kommer vertskommunene til gode kan det bidra til å dempe konfliktnivået

Villeman Vinje

– Norge trenger mer fornybar energi for å nå klimamålene. Dersom mer av verdiskapningen kommer vertskommunene til gode kan det bidra til å dempe konfliktnivået. Kommuner vil kunne se vindkraft som en mulighet, ikke en ulempe, sier Villeman Vinje.

Han påpeker at Norge har naturgitte forutsetninger for å spille en viktig rolle i omleggingen til fornybar energi.

Til grunn for beregningene fra NyAnalyse ligger et forslag om innføring av tre nye skatteordninger for landbasert vindkraft, inspirert av beskatning av vannkraft.

Den første av disse går ut på at en naturressursskatt omfordeles fra staten til kommunene.

Videre foreslås det konsesjonsavgift og konsesjonskraft til vertskommuner på landbasert vindkraft. Hensikten med konsesjonskraft er å bidra til stabile inntekter for vertskommunen ved at kraften selges eller benyttes for å tiltrekke seg bedrifter og arbeidsplasser. Konsesjonsavgift er ment å være en kompensasjon av lokale negative virkninger av vindkraft, og øker det samlede skattenivået for landbasert vindkraft.

– Skal økonomien omstilles til en nullutslippsøkonomi, slik både Regjeringen og opposisjonen er samstemte om, vil det kreve en drastisk omlegging av hvordan vi organiserer og innretter økonomien. Vindkraft på land vil kunne spille en sentral rolle i dette regnestykket, sier Vinje.

Rapporten kan lastes ned og leses her.