Jan Olav Andersen i El og IT Forbundet. Foto: El og IT Forbundet
Jan Olav Andersen i El og IT Forbundet. Foto: El og IT Forbundet

- Utvalget har lagt inn et fullstendig uaktuelt og uønsket premiss

Mener at kraftskatteutvalget har som premiss at det offentlige eierskapet av vannkraften avskaffes.

El og IT Forbundet hevder i en pressemelding at Sanderud-utvalget, som har vurdert beskatningen av vannkraft, legger til grunn for sine forslag at modellen som sikrer det offentlige eierskapet til ressursene avskaffes. Det reagerer de kraftig på.

- Det er fullstendig uaktuelt for EL og IT Forbundet å støtte et hvert forslag som undergraver folkets eierskap til vannkraftressursene. Våre medlemmer er stolte av sine offentlige eiere. Når utvalget legger privatisering inn som premiss, så forteller det oss at utvalgets forslag er dødfødt, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Nærmere bestemt beskriver Sanderud-utvalget forutsetninger som må være på plass for at deres forslag til utforming av grunnrenteskatten ikke skal påvirke investeringsbeslutningene. En av disse forutsetningene er at eierskapsbegrensningene og det lovfestede offentlige eierskapet avvikles.

El og IT Forbundet viser til side 110 i utredningen. Der står det følgende:

«I en næring uten eierskapsbegrensinger er det veldiversifiserte investorer som over tid vil ha høyest betalingsvilje for investeringsprosjektene. Dersom mindre diversifiserte eiere ikke er villige til å gjennomføre investeringer med lav lønnsomhet, vil veldiversifiserte investorer være villige til å overta prosjektet eller eventuelt overta hele selskapet.»

Ettersom det er restriksjoner som sikrer at minst to tredjedeler av vannkraftverkene skal eies av det offentlige, mener El og IT Forbundet at dette viser at kraftskatteutvalget har lagt inn et premiss som ikke er gyldig, og at det i såfall legger til grunn at denne eierskapsbegrensningen må tas bort.

- Utvalget har lagt inn et fullstendig uaktuelt og uønsket premiss. Det lar seg aldri gjennomføre politisk, og betyr bare at Siv Jensen må legge utredningen i en låst skuff, sier Andersen.

Da enerWE intervjuet utvalgsleder Per Sanderud avviste han at dette var tilfelle. Han gjorde det klart at kraftskatteutvalget ikke tok til ordet for å fjerne eierskapsbegrensningene.

- Nei, vi er ikke så dumme. Det kan hende at vi er dumme, men vi er ikke så dumme, sa Sanderud til enerWE.

Samtidig utelukket han ikke at det var problemer med systemet. Han mente imidlertid at det vil være feil tilnærming å forsøke å løse dette gjennom skattleggingen.

- Da må de gjøre noe med det. De kan ikke belaste skattesystemet med alt som er feil, sa Sanderud.

El og IT Forbundet mener at grunnrenteskatten slik den er praktisert er ødeleggende for investeringer i vannkraften, og at dette må løses gjennom å øke skjermingsrenten.

- Løsningen er å øke i skjermingsfradraget i vannkraftbeskatningen. Det er målrettet og vil utløse flere investeringer i vannkraftnæringen, og forutsetter på ingen måte et salg av våre felles vannressurser, sier Andersen.