Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Skatteregimet er feil, det er vi enig om. Vi er uenige om hvilke skatter som bør tas bort

Per Sanderud slår tilbake mot Energi Norge, og mener grunnrenteskatten er en god skatteordning.

Publisert

Det har gått varmt for seg i energibransjen denne uken etter at kraftskatteutvalget med tidligere NVE-sjef Per Sanderud i spissen la frem sin offentlige utredning av vannkraftbeskatningen på mandag.

Utredningen og forslaget har fått hard kritikk fra alt fra interesseorganisasjonen Energi Norge, Småkraftforeningen og El og IT Forbundet til vertskommunene som har har vannkraftverk.

Torsdag samlet Landssamanslutninga av vassdragskommuner (LVK) over 300 deltagere til informasjonsmøte om utredningen, og Per Sanderud var tilstede for å presentere den.

Kraftskatteutvalgets leder tok en gjennomgang som var svært lik den han holdt under presentasjonen hos Finansdepartementet.

- Dette er en stor og viktig næring, og det er en næring som er veldig tungt beskattet, sier Sanderud.

Han hadde imidlertid fått med seg mye av kritikken som har kommet, og adresserte blant annet innvendingene fra Energi Norge som gikk hardt ut og sa at utvalget har foreskrevet feil medisin på problemstillingen.

Det er ikke tilfeldig at Energi Norge ikke har fått gjennomslag

Per Sanderud

- Det er ikke tilfeldig at Energi Norge ikke har fått gjennomslag, sier Sanderud.

Han og ekspertutvalget står fast ved at grunnrenteskatten er en god og treffsikker beskatning som er investeringsnøytral. Det vil si at den ikke vrir på investeringsviljen, og med det menes at en investering som er samfunnsøkonomisk lønnsom også forblir lønnsom selv om den skattlegges.

Etter presentasjonen og en spørsmålsrunde fra salen fikk enerWE en prat med Sanderud. Vi begynte med å spørre utvalgslederen om hvorfor det var så viktig å sikre at beskatningen var investeringsnøytral?

- For at vi skal få de riktige investeringene fordi det er så mye investeringer som må gjøres. Det er viktig at man ikke overinvesterer i vind, og dermed ikke tar vare på den vannkraften man har, sier Sanderud.

Begrunnelsen synes å være det motsatte av hva Energi Norge mener skjer i praksis. De argumenterer for at grunnrenteskatten gjør det ulønnsomt å oppgradere eller bygge ut vannkraft, og at det derfor satses mer på utbygging av vindkraft som følge av grunnrenteskatten på vannkraft.

Sanderud mener imidlertid at utvalget gjør de riktige grepene når de foreslår å avvikle konsesjonsavgiften og konsesjonskraften, og heller øke grunnrenteskatten med 2 prosentpoeng. Han sier at dette grepet ikke skyver investeringene over mot vindkraft.

- Nei, fordi de har helt andre skatter. Vi tar bort de skattene som bidrar til disse skjevhetene, sier Sanderud.

Energi Norge mener på sin side at det er grunnrenteskatten som er det store problemet, og at skatteregimet for vannkraft hindrer nødvendige og ønskelige investeringer i den norske vannkraften.

- Skatteregimet er feil, det er vi enig om. Vi er uenige om hvilke skatter som bør tas bort, sier Sanderud.

Han mener at Energi Norge fokuserer på grunnrenteskatten fordi det er den som gir mest utslag ettersom den utgjør mest i kroner og øre for eierne av vannkraftverkene.

- De har hele tiden konsentrert seg om den skatten som har størst provenykonsekvens for selskapene, sier Sanderud.

Gang på gang sier ekspertene at det skattesystemet er som det bør være

Per Sanderud

Han viser også til at dette ikke er første gang grunnrentebeskatningen diskuteres.

- Gang på gang sier ekspertene at det skattesystemet er som det bør være, og de har ikke fått gjennomslag på de 12 årene som dette skatteregimet har fungert, sier Sanderud.

En mulig løsning på konflikten kan kanskje ligge i å gi vannkraftverkene en større skjermingsrente enn i dag. Den lå i fjor på 0,7 prosent, og det er lavere enn renten vannkraftverkene eventuelt må låne til hvis de skal finansiere et prosjekt.

- Nei, vi mener at det skal være en risikofri rente sånn som den er i dag, sier Sanderud.

I et tidligere intervju med enerWE har Energi Norge påpekt at kraftskatteutvalget legger til grunn tre premisser som må være tilstede for at grunnrenteskatten skal være rettferdig.

En av disse premissene er at det skal være et «velfungerende marked med veldiversifiserte investorer uten eierskapsbegrensninger». Det er ikke tilfellet i Norge der det offentlige eier 90 prosent av vannkraften, og der de i henhold til lovverket skal eieminst to tredjedeler av konsesjonen.

Sanderud mener imidlertid det blir helt feil å gjøre noe med dette i skattelovgivningen.

- Da må de gjøre noe med det. De kan ikke belaste skattesystemet med alt som er feil, sier Sanderud.

Energi Norge mener at hvis man skal følge kraftskatteutvalgets premisser og logikk så innebærer det i praksis at ekspertutvalget tar til ordet for å avskaffe eierskapsrestriksjonene.

Det avviser Sanderud som en fullstendig meningsløs påstand.

- Nei, vi er ikke så dumme. Det kan hende at vi er dumme, men vi er ikke så dumme, sier Sanderud.

Powered by Labrador CMS