Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Ingen skatteendringer for småkraftverkene

Selv om forslaget fortsatt er på høring avklarer regjeringspartiene allerede nå at det ikke blir grunnrenteskatt på småkraftverk.

Publisert Sist oppdatert

Høyre, Frp, Venstre og Krf skriver i en felles pressemelding at regjeringspartiene ser bort fra forslaget til kraftskatteutvalgets forslag om å redusere innslagspunkt for grunnrenteskatt på småkraftverkene.

Kraftskatteutvalget som ble ledet av tidligere NVE-sjef Per Sanderud foreslo at også vannkraftverk med under 10 MW produksjonskapasitet. I sin utredning anbefalte de at grunnrenteskatten skal betales av alle vannkraftverk med en produksjonskapasitet på 2,5 MW eller mer.

Småkraftverkene beholder dagens innslagspunkt for grunnrenteskatt

Liv Kari Eskeland

- Småkraftverkene beholder dagens innslagspunkt for grunnrenteskatt, sier stortingsrepresentant for Høyre, Liv Kari Eskeland fra Hordaland.

Det vil sikre at de nær 350 konsesjoner som er gitt på disse vilkår står seg, og prosesser for etablering og investering kan fortsette.

Selv om det bare har vært et forslag fra kraftskatteutvalget har det skapt mye usikkerhet, og regjeringspartiene har derfor sett seg nødt til å gå ut og avklare dette selv om høringen fortsatt pågår.

Forslaget har skapt mye usikkerhet i småkraftsektoren

Terje Halleland

- Forslaget har skapt mye usikkerhet i småkraftsektoren. Siden det er uaktuelt for oss å gjøre endringen som kraftskatteutvalget foreslår, slår vi det fast allerede i dag, sier stortingsrepresentant for FrP, Terje Halleland fra Rogaland.

Regjeringspartiene påpeker at de økte innslagspunktet, og at de ikke ser noen grunn til å gå tilbake på den beslutningen.

Vi ser ingen grunn til å endre denne grensen nå

Tore Storhaug

- Nedre grense for grunnrenteskatt ble økt fra 5,5 til 10 MVA i statsbudsjettet for 2015 av de fire samarbeidspartiene. Vi ser ingen grunn til å endre denne grensen nå, sier stortingsrepresentant for Krf, Tore Storhaug fra Sogn og Fjordane.

Nå håper regjeringen på at denne avklaringen fører til fortsatt investeringer i småkraftverk.

Vi trenger mer grønn energi i Norge

Ketil Kjenseth

- Vi trenger mer grønn energi i Norge. Når vi nå bekrefter at småkraftverkene skal beholde grensen på 10 MVA også i fremtiden, håper jeg det bidrar til ytterligere investeringer i småkraft, sier stortingsrepresentant for Venstre, Ketil Kjenseth fra Oppland, som også er leder av Energi- og miljøkomiteen i Stortinget.

Kraftskatteutvalget anbefalte tidligere i høst å redusere den nedre grensen for grunnrenteskatt fra 10 000 kVA til 1 500 kVA.

Dette har ført til stor usikkerhet og uro fra både grunneiere, de mange småkraftverkene, investorer og leverandørindustrien som leverer tjenester til denne delen av kraftbransjen.

Forslagene fra utvalget ligger ute til høring, med frist 1. januar 2020

De øvrige forslagene fra Kraftskatteutvalget vil regjeringspartiene først ta stilling til etter at høringsfristen er gått ut.