Eid vannkraftverk.
Eid vannkraftverk.

– Endring av grunnrenteskatten på vannkraft vil utløse investeringer i fornybar energi

Bransjeorganisasjonen Energi Norge hyller FrP-forslag, og mener de andre partiene bør støtte det.

Publisert Sist oppdatert

Vannkraften er en av to næringer som har såkalt grunnrenteskatt på superprofit. Den andre er olje- og gassbransjen.

Vannkraften har imidlertid et så stramt regime at mange oppgraderingsprosjekter i praksis er ulønnsomme for vannkraftverkene - selv om de er samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Dermed hentes ikke potensialet ut, og det produseres ikke like mye strøm fra vannkraften som det kunne ha blitt produsert hvis skatteregimet hadde vært bedre tilpasset.

Dette her vært en kampsak for bransjeorganisasjonen Energi Norge i mange år, men de har så langt ikke kommet noen vei. Nå har imidlertid tre stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet levert et såkalt dokument 8- forslag om å endre beskatningen. Der skriver de:

«Fremskrittspartiet mener det er svært viktig å få fart på opprusting og modernisering av vannkraften. Potensialet er betydelig, av NVE anslått til om lag 5-6 TWh per år.»

Bak forslaget står:

  • Jon Georg Dale
  • Terje Halleland
  • Helge André Njåstad

Energi Norge mener det er et godt forslag, og poengterer at dette er noe også de andre partiene bør kunne stille seg bak.

– Dette er et godt forslag som et bredt flertall på Stortinget bør kunne stille seg bak. Vi håper dette blir synlig allerede i partienes merknader til revidert nasjonalbudsjett neste uke, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Selv om forslaget vil innebære en skattelettelse for vannkraftverkene, er det ikke snakk om å fjerne grunnrentebeskatningen.

«Fremskrittspartiet mener at grunnrentebeskatning må bestå, men at den bør ramme såkalt superprofitt som opprinnelig tenkt da denne form for beskatning ble innført. En normal avkastning på investert kapital bør skjermes for grunnrentebeskatning. Dette vil føre til at et betydelig antall prosjekter blir lønnsomme og investeringsbeslutning kan fattes.»

Energi Norge poengterer at forslaget er i tråd med det flere partier allerede har nedfelt i sine partiprogrammer.

– Endring av grunnrenteskatten på vannkraft vil utløse investeringer i fornybar energi som er bra for både norsk verdiskaping, klima og naturmiljø, sier Kroepelien.

Her kan du laste ned og lese dokument 8-forslaget.