Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Ei fantastisk nyhende for leverandørindustrien som no kan trø gassen i bånn igjen

Småkraftforeninga puster lettet ut etter at regjeringspartiene slo fast at det ikke blir grunnrenteskatt på småkraftverk.

Publisert

En av de store nyhetene i kraftbransjen i høst var kraftskatteutvalgets utredning av nye forslag til hvordan vannkraften skal beskattes i årene fremover.

Vannkraften er den eneste næringen i Norge, bortsett fra olje- og gassnæringen, som ilegges grunnrentebeskatning på toppen av den vanlige selskapsskatten. Grunnrenteskatten er en besatning av superprofit i næringer der fellesskapets ressurser i form av vår felles natur utnyttes med stor gevinst.

Det å drive et vannkraftverk er svært profitabelt, og det er derfor bred enighet om at de skal ilegges grunnrenteskatt. Uenigheten går på hvordan skatterordningene skal innrettes, hvor høy skattebelastningen skal være og hvem som skal omfattes av grunnrenteskatten.

Sistnevnte har vært en svært viktig sak for Småkraftforeninga. De fikk sjokk da kraftskatteutvalget, ledet av tidligere NVE-sjef Per Sanderud, i en av sine forslag anbefalte å ilegge grunnrenteskatt også på de små vannkraftverkene.

Styreleder Lars Emil Berge i Småkraftforeninga
Styreleder Lars Emil Berge i Småkraftforeninga

Vi er veldig glade, og takknemmelige for at regjeringspartia tek ansvar og avlyser dette håplause forslaget frå Sanderudutvalget

Lars Emil Berge

- Vi er veldig glade, og takknemmelige for at regjeringspartia tek ansvar og avlyser dette håplause forslaget frå Sanderudutvalget, sier Lars Emil Berge, styreleder i Småkraftforeninga til enerWE.

Det er egentlig ganske spesielt at regjeringspartiene på denne måten går ut og slår fast at et forslag ikke blir noe av mens forslagene fortsatt er ute på høring.

Høringsfristen for hele utredningen til Sanner-utvalget er 20. januar neste år.

Den slipper småkraftverkene å forholde seg til.

- No kan alle småkraftfolk pusta med magen og ta seg ein god juleferie med visshet om at dette ikkje blir noko av, sier Berge.

For Småkraftforeninga har denne avklaringen vært et være eller ikke være for investeringene i fremtidige småkraftverk. Uten denne avklaringen ville det ikke blitt gjennomført flere investeringer i småskala vannkraftverk.

Nå tror Berge at avklaringen vil få fart på investeringene igjen.

- Det er også ei fantastisk nyhende for leverandørindustrien som no kan trø gassen i bånn igjen. Investeringsbeslutningane vil nok koma på løpande bånd etter dette, sier Berge.

For resten av vannkraftnæringen blir det imidlertid ingen slik julegave. De må fortsatt vente i spenning på hva regjeringen bestemmer seg for, og må bruke tiden frem til 20. januar til å skrive ferdig sine høringsuttalelser.