Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

De 33 TFO-søkerne skattet i snitt 1,1 milliarder i 2018

17 av disse olje- og gasselskapene hadde en bokført skatteregning på over én milliard ifjor.

Publisert

33 selskaper venter i spenning på at Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet behandler deres søknader om å få lisens til å lete etter olje og gass i det som kalles TFO 2019.

TFO er en forkortelse for tildelinger i forhåndsdefinerte områder. Det er en av to typer tildelinger av områder hvor olje- og gasselskaper kan søke om å få konsesjon til å lete etter olje og gass. Den andre tildelingen skjer gjennom det som kalles en nummerert runde, og der kan selskapene komme med innspill om hvor de ønsker å få lov til å lete. TFO-lisensene lyses ut hvert år, mens den nummererte runden utlyses annethvert år.

TFO 2019
TFO 2019

Det koster 123.000 kroner for hver søknad som leveres, og disse pengene går til å finansiere arbeidet som Oljedirektoratet må gjøre for å vurdere selskapenes søknader. Totalt er det trolig snakk en kostnad på godt over 10 millioner kroner som går med til saksbehandlingen, hvis antall søknader er på noenlunde samme nivå som året før.

Beløpets størrelse viser at det er snakk om et omfattende og grundig arbeid som må til for å dele ut letelisenser, men det er uansett små beløp sammenlignet med hvor mye selskapene bringer inn til statskassen i form av skatteinntekter.

Det var 33 selskaper som søkte om lisens, og de utgjør dermed listen over det som kan anses som aktive og fremtidsrettede lete- og produksjonsselskaper på norsk sokkel. enerWE har tatt en titt på regnskapstallene for disse selskapene, og sett på hvor mye de betalte i skatt i 2018.

Totalt er de 33 selskapene bokført med en skattekostnad på 38,2 milliarder kroner. Det gir et snitt på 1,16 milliarder per selskap.

Det er imidlertid store forskjeller på selskapene. Klart størst er Equinor Energy AS med en bokført skattekostnad på hele 87,2 milliarder kroner. Dette er datterselskapet til Equinor som håndterer aktiviteten på norsk sokkel.

Totalt var det 17 selskaper som hadde bokførte skattekostnader på over én milliard kroner i fjor.

Her må det også poengteres at det ikke er helt samsvar mellom bokført skattekostnad og faktisk betaling av skatt. Det kan være flere årsaker til at det faktiske innbetalte skattebeløpet er lavere enn det som oppgis i regnskapstallene. Det kan for eksempel være fremførbare underskudd som motregnes mot resultatet eller andre regnskapstekniske regler som fører til at tallene blir annerledes. Det er uansett snakk om betydelige skattebeløp.

Samtidig er det ikke slik at de som har lavest skattekostnad bare får en skatteregning på null kroner. Når selskapene går i minus blir det også negative skattekostnader.

I vanlige selskaper kan disse bokføres opp mot fremtidige inntekter, men gjennom leterefusjonsordningen kan disse olje- og gasselskapene også få beløpet utbetalt året etter.

Det betyr ikke at det er en kostnad for staten. Leterefusjonsordningen er en såkalt provenynøytral ordning, noe som betyr at den ikke påvirker hvor mye staten får inn av skatter. Det den gjør, er at den gir nyetablerte selskaper en mulighet til å få utbetalt en refusjon for utgifter de har hatt uten at dette må settes opp mot andre inntekter slik en større etablert aktør kan gjøre. Det har således kun en likviditetseffekt.

I denne motsatte enden av listen over TFO-selskapene og deres bokførte skattekostnader finner vi Wellesley Petroleum som hadde en negativ skattekostnad på hele 636 millioner kroner. De ble etterfulgt av Suncor Energy Norge med en skattebelasning på minus 423 millioner kroner. De var to av totalt ni selskaper som leverte et resultat med negativ skattekostnad.

Her er oversikten over skattekostnadene til de 33 selskapene som har søkt om letelisens i TFO 2019-tildelingen:

Bokførte skattekostnader på ordinære resultater i 2018

Rangering Selskapsnavn Skattekostnad
1Equinor Energy ASkr 87 176 108 000
2A/S norske Shellkr 12 507 000 000
3Total E&P Norge ASkr 12 077 000 000
4Aker Bp ASAkr 10 791 546 000
5ConocoPhillips Skandinavia ASkr 10 085 000 000
6Lundin Norway ASkr 7 457 864 000
7Vår Energi ASkr 5 730 425 000
8Neptune Energy Norge ASkr 5 621 063 000
9Omv (Norge) ASkr 4 999 923 000
10Spirit Energykr 3 612 147 000
11Ineos E&P Norge ASkr 3 494 442 000
12Wintershall Norge ASkr 3 175 238 000
13Repsol Norge ASkr 3 121 520 000
14Dea Norge ASkr 3 107 947 000
15Lotos Exploration And Production Norge ASkr 1 784 771 000
16Idemitsu petroleum Norge ASkr 1 584 676 000
17Pgnig Upstream Norway ASkr 1 131 354 000
18Pandion Energy ASkr 196 302 000
19Capricorn Norge ASkr 0
20Dno Norge ASkr 0
21Edison Norge ASkr 0
22Lukoil Overseas North Shelf ASkr 0
23M Vest Energy ASkr 0
24Source Energy AS-kr 23 503 000
25Petrolia Noco AS-kr 48 626 000
26Chrysaor Norge AS-kr 50 233 000
27Lime petroleum AS-kr 51 551 000
28RN nordic Oil AS-kr 83 644 000
29Concedo ASA-kr 101 367 000
30Okea ASA-kr 119 342 000
31One-Dyas Norge AS-kr 126 041 000
32Suncor Energy Norge AS-kr 423 256 000
33Wellesley petroleum AS-kr 636 066 000
Powered by Labrador CMS