– Vi forventer at Stortinget vil bidra til en forbedring av regjeringens forslag

– Det er bra at regjeringen nå erkjenner at skattesystemet hindrer investeringer i vannkraften.

Publisert Sist oppdatert

I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett, og det var knyttet stor spenning til om det blir gjort noe med beskatningen av vannkraftverk.

Dette har vært en kampsak for bransjeorganisasjonen Energi Norge i flere år. Det har også blitt en betent sak fordi mange er frustrert over at vannkraftpotensialet ikke utnyttes fullt ut, og at det derfor blir bygd ut mer vindkraft enn det mange mener er ønskelig.

Regjeringen vil lette på skatten for nye vannkraftprosjekter, men beholder skattetrykket på eksisterende kraftverk. Det beskriver Energi Norge som en god start, men ikke en fullgod løsning.

I forslaget fra regjeringen innføres det en kontantstrømskatt for nye vannkraftprosjekter, hvor investeringskostnaden kommer til fradrag umiddelbart. For eksisterende vannkraftverk videreføres dagens skatteregime.

Vannkraften vil fortsatt være Norges tyngst beskattede næring

Knut Kroepelien

– Det er bra at regjeringen nå erkjenner at skattesystemet hindrer investeringer i vannkraften. Forslaget om kontantstrømskatt for nye prosjekter vil gjøre det mer lønnsomt å modernisere og utvide eldre kraftverk. Men vannkraften vil fortsatt være Norges tyngst beskattede næring, hvor enkelte kraftverk betaler mer enn hele overskuddet i skatt, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Energi Norge mener at regjeringens forslag ikke løser det grunnleggende problemet, nemlig at ordinære overskudd fra de eksisterende kraftverkene belastes med ekstraordinært høy grunnrenteskatt.

Energi Norge mener at skjermingsfradraget i grunnrenteskatten må økes, slik at den normale avkastningen skjermes. Dette prinsippet var Finansdepartementet enig i da særskatten for vannkraft ble innført i 1997.

– Vi forventer at forhandlingene i Stortinget vil bidra til en forbedring av regjeringens forslag, sier Kroepelien.

Powered by Labrador CMS