Skarfjell knyttes til Gjøa-plattformen gjennom undervannsinstallasjon

Publisert

DEA forteller på sin hjemmeside at de og partnerne i Skarfjell-lisensen, PL 418, har valgt å bygge ut feltet med en undervannsinstallasjon, knyttet til Gjøa-plattformen.

Denne løsningen gjør Gjøa-plattformen til et viktigere knutepunkt i området, og bidrar til bedre utnyttelse av ressursene fra Skarfjell, Gjøa og området i sin helhet.

Skarfjell ligger i den nordøstlige delen av Nordsjøen, omlag 20 kilometer sørvest for den Engie-opererte Gjøa-plattformen og omlag 60 kilometer vest av Florø i Sogn og Fjordane.

Den foreslåtte løsningen gjør at hydrokarboner fra Skarfjell vil bli transportert fra havbunnsrammen til Gjøa-plattformen for prosessering og eksport. Gjøa vil også gi løftegass og vanninjeksjon for trykkstøtte til Skarfjell.

Partnerskapet vil sende inn rapport om konseptvalg (BOV – Beslutning om videreføring) til myndighetene innen 16. februar.

DEA Norge har 10% andel i Skarfjell. Partnerne er:

  • Wintershall Norge AS (operatør) (35%)
  • Capricorn Norge AS (20%)
  • Bayerngas Norge AS (20%)
  • Edison International Norway (15%)