Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE
Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE

Skal utvikle bio-råolje fra norsk skog

Biozin Holding har fått 30 millioner kroner fra Innovasjon Norge til forprosjektering av den planlagte biozin®-fabrikken i Åmli i Aust-Agder.

— Støtten og samarbeidet med Innovasjon Norge er helt avgjørende for selskapets muligheter til å gjennomføre nødvendige studier og analyser i fasen prosjektet er på vei inn i, sier Adm. Dir Thomas Skadal i Biozin Holding i en pressemelding.

Forprosjektet skal forberede et fullskala produksjonsanlegg for avansert bioråolje, såkalt biozin®.

— Denne investeringen markerer en milepæl i en storskala satsing på fornybart drivstoff basert på norsk skogsråstoff, sier Inger Solberg, divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge.

-Dette er et nasjonalt bidrag i det grønne skiftet og viser at Norge sitter på bærekraftige løsninger som verden etterspør, sier Solberg.

1000 tonn biomasse om dagen

Produksjonsanlegget på Åmli vil omdanne råstoff fra skogen, som skogsrester og biprodukter fra sagbruk, til den avanserte bioråoljen biozin®. Teknologien som er valgt for denne prosessen blir levert av Shell Catalysts & Technologies, som er et heleid datterselskap av Royal Dutch Shell. Kapasiteten til anlegget vil være rindt 1 000 tonn biomasse per dag. De samlede investeringene er anslått til 3.5 milliarder kroner.

Store lokal verdiskaping

— Denne industrisatsningen kan gi stor lokal verdiskapning i Åmli kommune og vil kunne skape ringvirkninger for hele regionen, sier Sveinung Hofstad, direktør i Innovasjon Norge Agder. -Vi er glade for å være med på å legge til rette for en positiv investeringsbeslutning som kan gi viktige arbeidsplasser og norsk verdiskaping, sier Hofstad.

Forprosjekteringen skal etter planen være ferdig tidlig i 2021, og den estimerte kostnaden for denne fasen av prosjektet er 250 millioner kroner. Prosjektet finansieres av aksjonærene Biozin AS (Bergene Holm AS), Preem AB samt 30 millioner i utviklingstilskudd av miljøteknologi-ordningen til Innovasjon Norge.Innovasjon Norge har også tidligere støttet prosjektet med 4.85 millioner kroner til gjennomføring av konseptutviklingen.