Vindturbinene i Marker vindpark har en total høyde på 210 meter. Hver vinge har et spenn på 67 meter.
Vindturbinene i Marker vindpark har en total høyde på 210 meter. Hver vinge har et spenn på 67 meter.

Skal produsere billig karbonfri hydrogen fra vindkraft i Finnmark som ikke kan sendes sydover på grunn av dårlig kapasitet i strømnettet

Publisert

Varanger Kraft forteller at de nå oppretter et eget dedikert hydrogenselskap, og at de skal utnytte den fornybare kraften fra Raggovidda vindpark til å produsere karbonfri hydrogen til konkurransedyktige priser.

Raggovidda vindpark ligger i Finnmark, og det er begrenset hvor mye av strømmen man får eksportert sydover som følge av manglende kapasitet i strømnettet.

enerWE spør derfor om hvor avgjørende den manglende kapasiteten i strømnettet er for at Varanger Kraft nå satser så offensivt på hydrogen med eget selskap?

- Dette var avgjørende for at vi startet undersøkelser i retning hydrogen. Etterhvert så vi potensiale i hydrogenproduksjon i seg selv, og ønsket å satse på dette, sier daglig leder Christian Bue i det nye selskapet Varanger KraftHydrogen, til enerWE.

Sivilingeniør Bue har bakgrunn fra Equinor, og har jobbet med hydrogensatsingen til Varanger Kraft siden han startet i konsernet.

Han er likevel klar på at Finnmark fortsatt trenger en skikkelig nettforbindelse slik at strømmen som produseres i Norges største, men samtidig minst befolkede, fylke kan levere billig vindkraft til resten av landet.

- Vi håper likevel at det kommer 420kV linje til Varanger, sier Bue.

Hydrogen blir pekt på som en viktig løsning for å redusere klimautslippene i verden, og Varanger Kraft mener at de allerede er langt fremme i utviklingsarbeidet innen hydrogen. Nå har de satt seg et ambisiøst mål for oppstartsåret.

- Vår målsetting er at Varanger KraftHydrogen er Norges største produsent av «CO2-fri» hydrogen i slutten av 2019, skriver selskapet.

Varanger Kraft ble i 2018 med i EU-prosjektet Haeolus. Prosjektet ligger under Horizon 2020-programmet til EU, som har som mål å redusere klimautslippene. I Haeolus-prosjektet skal vindkraft kobles med hydrogenproduksjon, via elektrolyse av vann. Energiproduktet som kommer ut av denne prosessen er helt CO2-fri hydrogen, med vanndamp som eneste utslipp når det brukes i f.eks. brenselsceller.

Raggovidda vindpark ligger i Berlevåg kommune i Finnmark. Her er en av Europas beste vindforhold, men kraftkablene sørover er for dårlige til at de kan utnytte vindparkens kapasitet fullt ut. Dermed får de ikke solgt all vindkraften som produseres, og innbyggere lengre syd i landet får ikke glede av billig strøm fra et vindkraftverk som har et av verdens mest gunstige vindforhold.

Varanger Kraft hevder at Raggovidda med 50 prosents utnyttelse av full kapasitet i året, er Norges mest effektive vindpark.

Når enerWE spør om hvor viktig den ubrukte overskuddskapasiteten er for å kunne tilby et prisgunstig hydrogenprodukt får vi en bekreftelse på vår antagelse fra Bue.

- I stor grad, ja. Den billigste måten å produsere hydrogen på vil være ved bruk av strøm som ikke får plass på nettet, sier Bue til enerWE.

Han mener imidlertid at de etterhvert også vil klare å levere hydrogen til en konkurransedyktig pris selv når strømnettet blir oppgradert.

- Foreløpige analyser viser at produksjonskostnaden vil kunne komme ned på et konkurransedyktig nivå på sikt, selv om vi kobler oss på strømnettet. Haeolus-prosjektet er et viktig steg på veien dit. Vi har mye å lære om utstyr, produksjon og kostnadsdrivere, sier Bue til enerWE.