Skal lage verdens første hydrogenferge

Publisert

Sjøfartsdirektoratet forteller på sin hjemmeside at de er med på innovasjonsprosjektet HYBRIDskip  der de sammen med Fiskerstrand og flere andre skal sparke i gang prosessen for å skape verdens første hydrogenferge.

Idéen med HYBRIDskip (Hydrogen‐ og Batteriteknologi for Innovative Drivlinjer i skip) er å etablere det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å realisere utslippsfrie fremdriftssystemer for lengre overfarter og større fartøy, basert på batteri‐ og hydrogenteknologi. Det er Fiskerstrand Holding AS som er primus motor bak prosjektet, som i desember ble tildelt støtte gjennom PILOT-E, et finansieringstilbud fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

– Resultatet av pilotprosjektet skal bli en hybridferge, som skal være i drift før 2020, opplyser konsernsjef i Fiskerstrand, Rolf Fiskerstrand. Fergens hoveddrift vil være basert på hydrogen og brenselceller. For å få en energieffektiv drift vil også batterier bli brukt.

Ved å ta tak i en konkret skipstype skal prosjektet også bidra til å fremskynde Sjøfartsdirektoratets godkjenningsprosess for bruk av hydrogen som drivstoff i maritim transport. Det samme gjelder klasseregler fra DNV GL.

– Det er positivt at direktoratet nå i stadig større grad blir involvert tidlig i innovative prosjekter. Dette betyr at vi er bedre forberedt i de tilfellene der den nye teknologien ikke er fanget opp av dagens regelverk. Men vi tolker det også som at næringen nå i enda større grad ser på Sjøfartsdirektoratet som en viktig samarbeidspartner i utviklingen av nye løsninger, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Arbeidet med HYBRIDskip startet formelt den 9. januar. Første fase vil bli brukt til kartlegging av tekniske og regulatoriske krav som må oppfylles, undersøkelse og testing av brenselceller brukt under maritime betingelser, og å utarbeide løsninger og prosedyrer for fylling av og drift med hydrogen.

Partnere i HYBRIDskip:

  • Fiskerstrand Holding AS – prosjekteier, overordnet prosjektansvar
  • Fiskerstrand Verft AS – teknisk detaljering og ombygging
  • Multi Maritime AS – design‐ og konstruksjonsarbeid
  • Stiftelsen SINTEF – hybridmodell, marin bruk av hydrogen og brenselcelleteknologi
  • NEL ASA – fylling/bunkring, samt teknologisk og økonomisk analyse inkl. hydrogensikkerhet
  • Hexagon Raufoss ASA – hydrogenlagring og transport
  • DNV GL – sikkerhet, risiko og sertifiserings- og godkjenningsprosesser (klassifisering)
  • Sjøfartsdirektoratet – dialogpartner i maritim godkjenningsprosess
  • DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) – dialogpartner i godkjenningsprosess ang. landanlegg
  • Møre og Romsdal fylkeskommune – stille passende samband til rådighet for pilotering