Skal bygge Oslo som energihovedstad

Publisert

De tre industriklyngene Subsea Valley, NCE Smart Energy Markets og Solenergiklyngen, og de tre akademiske institusjonene UiO:Energi, BI og Institutt for Energiteknologi (IFE), har signert en samarbeidsavtale. Ambisjonen er at Oslo-regionen skal bli en global energihovedstad.

- Vårt mål er å skape et verdensledende økosystem for energi rundt Oslo. Da må industri og akademia dra i samme retning, og denne avtalen legger til rette for et slikt samarbeid, sier Preben Strøm, daglig leder i Subsea Valley i en pressemelding. 

Samarbeidsavtalen er en MoU («Memorandum of Understanding») og ble signert i Subsea Valleys kontorer på Fornebu 10 oktober. Den overordnede ambisjonen er «Bringing pioneers and enablers of the global energy transition together. Creating an eco-system for energy business and technology in the capital region of Norway». Potensielle aktiviteter og initiativer er allerede i støpeskjeen og inkluderer blant annet etablering av konsortium for Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) og faste møteplasser for næringsliv og akademia.

- Subsea Valley har i flere år jobbet for å knytte industri og akademia tettere sammen, sier Preben Strøm. 

Avtalen trådte i kraft med umiddelbar virkning og har i første omgang en varighet på fem år.