Siv Jensen vil bruke mindre av oljefondet

Publisert

Fornuftig, mener sentralbanksjef Øystein Olsen om regjeringens kursjustering for oljefondet.

- Det er i dag gjort kjent at regjeringen vil foreslå at aksjeandelen i SPU økes til 70 prosent. En høyere aksjeandel er i tråd med vårt råd, sier Olsen i en kommentar.

- Samtidig legges det til grunn en forventet realavkastning i fondet på 3 prosent. Dette er en fornuftig justering. Men viktigere enn valg av aksjeandel er nivået for bruken av oljepenger som andel av brutto nasjonalprodukt (BNP). En videre opptrapping av pengebruken fra dagens nivå vil være dristig, selv om fondet skulle vokse videre, sier Olsen.

Statens pensjonsfond utland (SPU), eller oljefondet, har i dag en verdi på rundt 7.500 milliarder kroner.