Lager wiki for fiskevennlig vannkraft

- Wikien samler alle tiltak som kan gjennomføres for å gjøre vannkraft mer fiskevennlig og samtidig ivareta kraftproduksjon.

Publisert

Sintef skriver i en pressemelding at deres forskere nå har lansert en wiki med tiltak, metoder og verktøy for fiskevennlig vannkraft.

- Målet med wikiener å forbedre tilstanden for fisk ved å presentere de mest oppdaterte tiltakene og nye innovative verktøy innen miljødesign, sier Bendik Torp Hansen fra SINTEF Energi, som er prosjektleder for wikien.

En wiki er et nettsted der mange kan redigere teksten. Det mest kjente wikinettstedet er leksikonet Wikipedia.

Wikien er en del av arbeidet iEU-prosjektet FIThydro. Hovedmålgruppen er regulanter som vil innføre tiltak, konsulenter, ulikeinteressegrupper, forvaltning og forskere.

- Med økende klimaendringer trenger vi både mer fornybar vannkraft, samt å bruke den fleksible vannkraften til å spille sammen med vind- og solkraft. Dette må gjøres på naturens premisser, og da trenger vi å bruke miljødesign. Miljødesign er en metode som tar hensyn til både kraftproduksjon og miljøforhold gjennom å kombinere kunnskap om vannkraft, hydrologi, teknologi, økonomi, biologi og samfunn, sier seniorforsker i SINTEF Energi Atle Harby.

- Wikien samler alle tiltak som kan gjennomføres for å gjøre vannkraft mer fiskevennlig og samtidig ivareta kraftproduksjon, sier Bendik Torp Hansen.

Wikien presenterer en katalog med avbøtende tiltak som kan brukes for å løse utfordringer relatert til miljøbasert vannføring, habitatforhold, sedimenthåndtering, og opp- og nedvandring for fisk. Wikien gir også informasjon om metoder, verktøy og instrumenter som kan brukes til å planlegge, gjennomføre, overvåke og vedlikeholde tiltakene.

- For å gjøre resultatene fra prosjektet allment tilgjengelig, ligger wikien åpen for alle, sier Torp Hansen.

Her kan du lese og redigere wikien.

Powered by Labrador CMS