Skal utvikle bedre løsninger for solcelleanlegg til norske forhold

- Manglende retningslinjer for montasje gjør at det alt for ofte brukes importerte løsninger som hverken harmonerer med norske byggestandarder eller det røffe nordiske klimaet.

Publisert

Tøffe værforhold med mye vind og snø gir utfordringer for solcelleanlegg i Norge. Nå skriver SINTEF i en pressemelding at de skal være med på å forske på og utvikle innfestingsløsninger for solcelleanlegg som er tilpasset norsk byggestandard og klima.

De løsninger som i dag benyttes for montasje av solcelleanlegg på tak, er dårlig tilpasset norske byggetradisjoner og klimatiske forhold. Tøffe værforhold gir ekstra utfordringer for solcelleanleggene og byggene, og gitt de nokså store investeringene som kreves for slike anlegg kan usikkerhet rundt kvaliteten hindre økt utbredelse nasjonalt.

– Det foreligger ingen anvisninger i Byggforskserien for området, og den manglende reguleringen gjør at det er fritt fram for aktører å benytte produkter som ikke er testet for norske forhold, sier SINTEF-forsker og prosjektleder Nathalie Labonnote.

Hovedmålet i forskningsprosjektet Solar er å utvikle innfestingsløsninger for solcelleanlegg som hensyntar norske byggestandarder og værforhold. Med den veksten som har vært og forventes i solcellemarkedet de kommende tiår, vil prosjektet kunne bidra til betydelig sysselsettingseffekt lokalt og være et bidrag til det grønne skiftet i norsk industri.

– Solcellemarkedet er allerede av betydelig omfang i Norge, og alt tyder på videre sterk vekst i årene som kommer. Tilbakemeldingene fra fagpersoner innen tak er dog at manglende retningslinjer for montasje gjør at det alt for ofte brukes importerte løsninger som hverken harmonerer med norske byggestandarder eller det røffe nordiske klimaet, og at dette medfører uønsket risiko for skader på bygg og systemer, sier prosjektleder Sigbjørn Reigstad i LOBAS.

LOBAS ser på utviklingen av et norsk innfestingssystem for solcelleanlegg som både en stor mulighet for bedriften til å sikre økt fremtidig aktivitet og sysselsetting, men også som viktig for den videre veksten i markedet da det vil være veldig negativt for etterspørselen dersom huseiere opplever store problemer og kostnader knyttet til feilretting i løpet av systemets levetid.

– Det er gode tilbakemeldinger fra sentrale aktører i takbransjen, både i inn- og utland, på de skisserte løsningene våre. Et tett og godt samarbeid med SINTEF på utvikling og kvalitetssikring, samt støtte fra Innovasjon Norge som har gjort den tunge satsingen mulig, gjør at vi tror dette er starten på en solskinnshistorie for LOBAS, sier Reigstad.

Norge og andre land har gjennom ulike avtaler forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp de kommende tiårene. Utstrakt bruk av solenergi er en nøkkel til å komme i mål, og i mange land satses det betydelig på dette området.

Gjennom EUs Green Deal-program vil det bli brukt mye ressurser for å endre energimiksen i Europa, og det antas at solenergi i stor grad vil erstatte kullkraft i løpet av de neste 10-20 årene. Men i Norge er solcelleanlegg fremdeles lite utbredt på tross av kraftig vekst i markedet, og bare 20 prosent av det svenske markedet.

Powered by Labrador CMS