SINTEF etablerer såkornfond på 500 millioner for start-up bedrifter

Publisert

For å utvikle nye og levedyktige teknologibedrifter, har SINTEF lykkes med å etablere et nytt tidligfase-fond med en investeringskapital på 500 millioner kroner. European Investment Fund og en rekke private, norske investorer deltar i fondet, skriver SINTEF i en pressemelding.

Det nye såkornfondet får navnet SINTEF Venture V og skal bidra til økt kommersialisering av forskningsresultater. Fondet vil investere i og utvikle nye bedrifter som baserer sin virksomhet på teknologi med utspring i forskningsmiljøene ved SINTEF og NTNU.

Viktig del av SINTEFs samfunnsoppdrag

– Kommersialisering av forskningsresultater og utvikling av nye bedrifter og arbeidsplasser er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag, som myndighetene forventer at vi leverer på, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF.

– Å skaffe kapital til såkornfasen er viktig og spesielt krevende. Vi er svært fornøyd med å ha fått med oss gode, langsiktige investorer som ser potensialet i forskningen vår.

Det nye såkornfondet har en investeringskapital på 500 millioner kroner, fordelt på følgende investorer:

 • European Investment Fund: 155 millioner kroner
 • SINTEF Venture: 110 millioner
 • KLP: 75 millioner

 • Gjensidigestiftelsen: 50 millioner
 • Sparebankstiftelsen DNB: 40 millioner
 • SpareBank1 SMN Invest: 30 millioner
 • MP Pensjon: 20 millioner
 • Reitan Kapital: 10 millioner
 • Orkla: 10 millioner
 • Dette er det femte og største fondet i regi av SINTEF TTO, som er SINTEFs kommersialiseringsenhet. SINTEF Venture IV ble etablert i 2014 sammen med European Investment Fund (EIF) og Sparebank1 SMN, med en investeringskapital på 209 millioner.

  Administrerende direktør Anders Lian i SINTEF TTO setter pris på at begge investorene også stilte opp da arbeidet med å få på plass det nye fondet startet.

  – Vi har fått styrket investorfelleskapet i det nye fondet, og det er vi veldig godt fornøyd med. Alle infvestorene har et felles ønske om å bidra til å bygge en robust verdikjede for kommersialisering av teknologi, og det vil være viktig for Norge inn i framtiden, sier Lian.

  EIFs største investering i Norge

  European Investment Fund (EIF) er EUs instrument for investeringer i egenkapitalfond i EØSområdet. Investeringen i SINTEF Venture V, som er EIFs største investering i Norge, er gjort mulig gjennom midler fra InnovFin Equity og finansielle instrumenter under EUs Horizon 2020.

  På lanseringsarrangementet i Trondheim, sa EIFs generalsekretær Maria Leander:

  – Jeg er svært fornøyd med at vi nå har signert vår første InnovFin egenkapitalavtale i Norge, for å utvikle innovative bedrifter i Norge via SINTEF Venture V.

  Fondet skal investere i krevende tidligfase

  Fondet SINTEF Venture V skal investere såkornkapital, som er tidligfase investeringer i oppstartbedrifter. Dette er en krevende og avgjørende fase med få aktører og høy risiko, hvor det normalt er vanskelig å skaffe investeringskapital.

  For at den kunnskap og teknologi som utvikles i forskning og utviklingsprosjekter skal bli tatt i bruk, har SINTEF valgt å investere egne midler nettopp i denne fasen. Dette vil skape arbeidsplasser og levedyktige bedrifter basert på ideer fra forskningsvirksomheten.

  Fondets investeringer skal rettes inn mot samfunnsmessige utfordringer i EUs program for forskning og innovasjon Horizon 2020, som for eksempel fornybar energi, helse og IKT.