Sintef Energi får penger til å opprette forskningssenter for lavutslippsteknologi på norsk sokkel

Publisert

I en pressemelding fra Olje- og energidepartementet skriver departementet at Sintef Energi får i oppdrag å opprette et nytt forskningssenter for petroleumsvirksomheten.

Senteret skal utvikle ny kunnskap og teknologi som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene på norsk sokkel. Sintef Energi ble tildelt oppdraget fra Forskningsrådet i sterk konkurranse med Christian Michelsen Research i Bergen.

Olje- og energidepartementet bevilger 15 millioner kroner til senteret. I tillegg bidrar en rekke oljeselskaper og leverandørbedrifter. Samtidig deltar Sintef, Sintef Ocean, NTNU og flere utenlandske forskningsorganisasjoner som forskningspartnere.

– Jeg vil gratulere Sintef Energi med denne viktige tildelingen. I tøff konkurranse er de valgt ut til å bli det nye norske landslaget for lavutslippsteknologi i petroleumsindustrien, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Han mener det brede samarbeidet i Norge er et konkurransefortrinn for Norge.

– Når arbeidet kommer i gang vil samarbeid være nøkkelen til suksess. Når vi forener innsatsen til akademia, leverandørindustrien og oljeselskapene, har vi gode forutsetninger for å lykkes. Vi trenger høy vitenskapelig kvalitet, men også brukerpartnere fra industrien som er villig til å teste teknologien og ta den i bruk. Det er først når vi går fra forskning til forretning at vi oppnår konkrete resultater i form av lavere utslipp, sier Freiberg.

Det skal utvikles teknologi og løsninger som er nødvendige for å redusere utslippene av klimagasser på norsk sokkel betydelig innen 2030. Målet er å utdanne 18 doktorgrads- og postdoktorstipendiater og mer enn 30 masterstudenter.

Ettersom litt over 80 prosent av CO2-utslippene fra petroleumsvirksomheten kommer fra turbiner, blir det viktig å se på økt effektivitet og nytt design av turbiner og forbrenningsteknologi med CO2-fritt drivstoff.

Man skal også finne ut hvordan man kan redusere kostnadene for elektrifisering. I tillegg kan fornybar energi i form av brenselceller bli et viktig bidrag i offshore energiproduksjon. Senteret skal derfor se på energisystemer og digitale løsninger for dette, samt redusert energiforbruk i drift av reservoarer, brønner og installasjoner.

I 2016 utgjorde utslippene fra petroleumsvirksomheten om lag en fjerdedel av de samlede norske klimagassutslippene.

Petroleumsnæringen har gjennom flere strategiprosesser kartlagt utfordringene og identifisert forskningsbehov og mulige tiltak for å redusere utslippene. Den offentlige finansieringen og utlysningen av et forskningssenter har vært en oppfølging fra anbefalinger fra OG21-strategien og "Veikart for norsk sokkel."

I interesseorganisasjonen Norsk olje og gass er de veldig begeistret for satsingen.

- Det er svært positivt at forskningssenteret for lavutslippsteknologi har blitt tildelt midler, og vi gleder oss til å følge denne viktige innsatsen for å redusere utslipp på norsk sokkel, sier Karl Eirik Schjøtt -Pedersen.

Norsk olje og gass skriver at de ser fram til at senteret vil sikre en bedre koordinert innsats for å utvikle lavutslipps- eller nullutslippsteknologi. Dette vil både bidra til reduksjon av klimagasser fra eksisterende felt og fremtidig utbygging og drift av olje- og gassressursene på norsk sokkel.